افق روشن
www.ofros.com

جهت اطلاع عموم


صالح زاده، صالحی، صالحی                                                                                       شنبه ٢۳ دی ۱۳۹۱

به اطلاع می‌رسانیم که روز پنجشنبه ٢١ دی ماه ١٣٩١ بعد از ساعت یک شب، شخص یا اشخاصی به منزل ما حمله کردند و زیر زمین خانه ما را به آتش کشیدند. بلافاصله عاملین این آتش سوزی فرار کردند. درب زیر زمین و مقداری وسایل در داخل زیر زمین در آتش سوختند ولی خوشبختانه آتش شعله نکشید و خود به خود خاموش شد و هیچ کدام از اعضای خانواده ما آسیبی ندیدند.

کارگران، مردم زحمتکش، انسانهای آزادی خواه و تشکل های کارگری؛
این اولین بار نیست که در چند ماه گذشته کسانی می خواهند ما را به وسیله ماشین و یا آتش سوزی از بین ببرند.
ما همراه با خانواده‌ و همچنین با پیشنهاد دوستان به این نتیجه رسیدیم که این گزارش را به اذهان عمومی برسانیم و از طریق رسانه ها انعکاس دهیم.
ما در چند روز آینده کلیه اتفاقات چند ماه گذشته یعنی بعد از اول ماه مه سقز و برگزاری این روز در میدان کارگران به اذهان عمومی خواهیم رساند. تصاویر زیر از آتش سوزی گرفته شده که مشاهده می کنید.

نجیبه صالح زاده، محمود صالحی، سیامند صالحی

٢٢ دی ١٣٩١