افق روشن
www.ofros.com

خواسته كارگران سایپا از دولت و تجمع کارگران در مقابل اداره کار سنندج


ایلنا - ایران خبر                                                                                                 پنجشنبه ١٠ تیر ١٣٨٩


خواسته كارگران سایپا از دولت

مسوولان شركت سایپا با بیان اینكه هنوز بخشنامه مربوط به تبدیل وضع كارگران پیمانكاری صادر و ابلاغ نشده است استمرار حضور و فعالیت پیمانكاران نیروی انسانی در مجموعه سایپا را توجیه می‌كنند.
ایلنا: جمعی از كارگران كارخانه خودروسازی سایپا می‌گویند با وجود دستور رییس‌جمهور مبنی بر حذف شركت‌های پیمانكاری و تبدیل وضع قراردادهای كارگران هنوز به صورت پیمانی مشغول به كار هستند.
این كارگران درگفت و گو با ایلنا گفتند: مسوولان شركت سایپا با بیان اینكه هنوز بخشنامه مربوط به تبدیل وضع كارگران پیمانكاری صادر و ابلاغ نشده است استمرار حضور و فعالیت پیمانكاران نیروی انسانی در مجموعه سایپا را توجیه می‌كنند.
این كارگران با یادآوری اینكه تفاوت كارگران پیمانی با كارگران قراردادی و رسمی در دریافت استفاده از كمك‌های تشویقی و رفاهی است، افزودند: كارگران پیمانی مشغول هیچ یك از كمك‌های نقدی و غیر نقدی كه در ایام و مناسبت‌های ویژه به دیگر كارگران شاغل در سایپا تعلق می‌گیرد نیستند و این درحالی است كه دروضع اقتصادی كنونی چنین كمك‌هایی برای رفع نیاز خانواده‌های كارگری بسیار سودمند است.
كارگران پیمانی سایپا با بیان اینكه تنها قرارداد كار عده معدودی از كارگران پیمانی سایپا در سال گذشته تبدیل وضعیت شده است از دولت خواستند تا بخشنامه‌های لازم برای تبدیل وضع قراردادهای كار را صادركنند.

--------------

تجمع اعتراضی کارگران سنندجی در مقابل اداره کار

جمعی از کارگران اخراجی خدمات کشاورزی روز سه شنبه هشتم تیر ماه مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران خدماتی هریک با ٧ تا ٢۵ سال سابقه کار، دو ماه است که از کار اخراج شده و پیمانکار مربوطه نیز هر ماه به تناوب ، ١۵ روز برای آنان بیمه پرداخت نموده و بیمه کامل یک ماه را برای آنان پرداخت نکرده است . این در حالی است که این کارگران با قرارداد سفید امضاء در طول ماه مشغول بکار بوده و همچنین به دلیل استفاده قبلی از بیمه بیکاری ، در حال حاضر مشمول بیمه بیکاری نمی باشند .
در پی اعتراض این کارگران در مقابل اداره کار ، متاسفانه تا به امروز کسی به شکایت این کارگران رسیدگی نکرده است.