افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگران شرکت ریسندگی

کاشان و اعتصاب غذای نامحدود گروهی از آنان


سهام نیوز                                                                                                            جمعه ٦ خرداد ١٣٩٠

کارگران شرکت ریسندگی کاشان در روز سوم خرداد با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر نسبت به حقوق عقب افتاده خود اعتراض کردند.
به گزارش منابع خبری و وبلاگ «نانموده های مدرسه»، این کارگران بمدت سی ماه حقوق دریافت نکرده اند و تعدادی از کارگران این شرکت ریسندگی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.
بر اساس این گزارش، تعداد این افراد (اعتصابیون) که به بیش از هفت نفر می رسد، همراه با دیگر کارگران، با برانکار و سرم بدست در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
گفتنی است کاشان که یکی از شهرهای کارگری ایران و از مراکز صنعت نساجی کشور می باشد هر از گاهی شاهد تجمع کارگران بیکار شده این صنعت می باشد.
طی ماههای گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور، بدلیل عدم پرداخت حقوق کارگران و کارکنان، تصمیم به تعطیلی توسط مسئولین، همچنین شرایط طاقت فرسای کار و همچنین عدم تحقق وعده های مقامات، شاهد اعتراضات و همزمان برخورد ماموران انتظامی و امنیتی بوده اند.