افق روشن
www.ofros.com

*(FAU)ممنوعیت فعالیت اتحادیه آزاد کارگری برلین

فریده ثابتی                                                                                                شنبه ٢٨ آذر ۱٣٨٨

دادگاه دولت برلین روز جمعه ١١/١٢/٢٠٠٩ فعالیت فدراسیون اتحادیه آنارکوسندیکالیست برلین را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت بدین معنی است که این تشکل دیگر نمی تواند فعالیت اتحادیه ای داشته باشد و مستقیما به عنوان سندیکای آنارشیستی مبتنی برگروه های کارگری و سندیکاهای محلی کار کند بلکه تنها می تواند به عنوان یک انجمن سیاسی فعال باشد. این حکم به دنبال شکایت مدیریت سینمای بابیلون برلین از اتحادیه آزاد صادر شد. سینمای بابیلون به عنوان سینمای چپ برلین باقی مانده سنت دهه ١٩٧٠ است که طی آن سینماهای محلی ایجاد شد و به نمایش فیلم های آلترناتیو در مقابل سینمای تجاری پرداختند. اغلب این سینماها یا در محل سینماهای اشغال شده یا مکان های اشغال شده در خیزش های ١٩٦٨ به بعد دایر شد و مرکز تجمع نیروهای چپ است. بودجه بابیلون علاوه بردرآمد سینما از فستیوال های فیلم غیرتجاری توسط دولت برلین تامین می شود. از اواسط ژوئن ٢٠٠٩ اعضای اتحادیه فوق یک مبارزه کاری را برای شرایط بهتر کار و دستمزدهای بالاتر آغاز کردند. در این جا کارکنان بین ساعتی ۵/۵ تا ٨/۵ یورو ناخالص دریافت می کنند و کارگران به دلیل فعالیت اتحادیه ای توسط مدیریت اخراج می شوند. FAU مدیریت سینما را برای مذاکره درمورد بستن یک قراردادجمعی کار با شرایط بهتر دعوت کرد اما مورد قبول قرار نگرفت. بخش اعظم کارکنان بابیلون عضو FAU هستند و در مبارزه کاری شرکت کردند. آن ها در نوامبر ٢٠٠٨ گروه شورای محل کار خود را تشکیل دادند و به بابیلون پیوستند. شورا سیاست های جاری در سینما را به اطلاع عموم رساند و به افشاگری پرداخت و خواهان دستمزد مناسب و بیشتر شد. به دنبال عدم توجه به خواسته ها آن ها اولین اجتماع اعتراضی خود را تشکیل دادند و مدیریت در جواب آن ها قرارداد سینما با اتحادیه FAU راملغی اعلام کرد و کارکنان مزبور را اخراج کرد که کارزار حمایتی برای بازگشت به کار کارگران آغاز شد. فشار کارگران مدیریت را وادار به مذاکره با FAU کرد و مقدمات یک تعرفه توسط FAU تنظیم شد که 90٪ کارکنان آن را تایید کردند. در ماه ژوئن قرارداد برای مذاکره و امضا قرارداد به مدیریت سینما ارائه شد اما پاسخی داده نشد. FAU و کارکنان مبارزه کاری را اعلام کردند و هرروز جلو سینما یعنی محل کار خود به افشاگری در مورد شرایط کار در سینما دست زدند که به آن ها اعلام شد اعمالشان توسط اداره محافظت از قانون اساسی تحت نظر است. FAU حزب چپ و سنای برلین را در این زمینه مسئول و پاسخگو اعلام کرد. مدیریت اعلام کرد که پرسنل را کاهش خواهد داد که ابتدا به ٣٠ نفر و سپس به زیر٢٠ نفر و شورای کارگری را نیز به این طریق ملغی کرد. سپس تشکیل مجمع عمومی کارگران را غیرقانونی اعلام کرد و اعلام نمود که هرگز با FAU وارد مذاکره نخواهد شد. مساله بابیلون به هنگام تنظیم بودجه دولت در سنا به بحث گذاشته شد و بالاخره برای خاتمه مساله ٣٠ هزار یورو به بودجه سینما اضافه شد اما همزمان در حالی که تاکنون اتحادیه خدمات "ور.دی" در این مبارزه نقشی نداشت پا به میان گذاشت و گروه گارگری تشکیل داد و مذاکره با FAU را برای اعلام یک تعرفه مشترک رد کرد و اعلام کرد که اصلا در بابیلون مبارزه کاری صورت نگرفته است بلکه تنها چند اعلامیه توسط FAU پخش شده است و سپس مدیریت با رئیس ور. دی قرارداد کار امضا کرد، قراردادی که موضوعاتش همان مطالبات قبلی FAU بود. و به دنبال آن چنان که آمد FAU توسط دادگاه ممنوع اعلام شد. این تصمیم توسط هیچ اتحادیه ای در آلمان مورد انتقاد قرار نگرفت زیرا آن ها کار اتحادیه ای را تنها یک کار صنفی می دانند که برای واسطه گری بین کارگر و کارفرما ایجاد می شود و تنها به عنوان یک شریک تعرفه مزدی و کاری کار می کند و اهداف دراز مدت تغییر رادیکال نظام اجتماعی و برپایی جامعه ای نوین را برای خود نمی بیند. به همین سبب شاید از ممنوع شدن FAU امنیت بیشتری در پیگیری اهدافشان احساس کردند. به هرحال صرف نظر از دیدگاه های FAU به عنوان یک سندیکای آنارشیستی، این حمله را باید حمله ای علیه آزادی تشکل های کارگری دید، چیزی که حداقل در قانون اساسی آلمان آزاد اعلام شده است. این حمله می تواند آغازی برای تهدید و یا ممنوع کردن هرگونه تشکل کارگری باشد. این حمله ای است که آزادی پیوستن به اتحاد های کارگری را تحدید می کند، گرچه این اولین بار نیست که چنین تضییقاتی ایجاد می شود. قبلا برای فعالیت LabourNet آلمان در برلین هم پیش آمده بود و محل کار و کامپیوترهایشان مورد تجسس قرار گرفت.

فریده ثابتی

١٩ دسامبر ٢٠٠٩


* FAU در سال ١٩٧٧ تاسیس شد و خود را ادامه دهنده سنت اتحادیه ی آزاد کارگری آلمان می داند که در ١۵ سپنامبر ١٩١٩ تاسیس شد. اساس کار این تشکل بر سندیکای شاخه مبنا و محلی است که هرکدام مستقل هستند اما با سایر سندیکاها و اتحادیه های محلی شاخه های مختلف همکاری می کنند که مجموعه این سندیکاها با هم در آلمان FAUرا تشکیل می دهند. FAU علاوه بر آلمان در اتریش و سوئیس نیز فعالیت می کند. سالی یک بار کنگره برگزار می شود و مدیر سندیکا هر دوسال یکبار انتخاب می شود و فعالیت اش افتخاری است. FAU در زمینه های فرهنگی در برلین، فرانکفورت، هانوفر و هامبورگ و در زمینه بهداشت در هانوفر و مونیخ فعال است و تا کنون ٣٠ گروه محلی را سازماندهی کرده است. از جمله موارد قابل توجه فعالیت FAU همکاری آن با اعتصاب کارگران دوچرخه سازی در نوردهاوزن بود که منجر به تولید سه ماهه " دوچرخه اعتصاب" گردید که گزارش آن در سایت کمیته هماهنگی منعکس شد و بعد از پایان سه ماه نیز کارگاه دوچرخه سازی توسط تعدادی از کارگران و به همین نام ثبت شد و به فعالیت خود کماکان ادامه می دهد.