افق روشن
www.ofros.com

وضعیت جسمانی رضا شهابی کارگر زندانی نگران کننده است


ناصر اعتمادی                                                                                            چهارشنبه ١٨ تیر ۱۳۹۳

مصاحبه ناصر اعتمادی با منصور اسالو لطفاً گوش کنید...

رضا شهابی عضو هیئت مدیرۀ سندیکای مستقل کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در سی و یکمین روز از اعتصاب غذای خود در زندان رجایی شهر کرج از نظر جسمانی در وضعیتی نگران کننده به سر می برد.
رضا شهابی در اعتراض به تبعیدش از بند ٣۵٠ زندان اوین به زندان رجایی شهر از یازدهم خرداد ماه گذشته دست به اعتصاب غذا زده و در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر کرده از جمله نوشته است که بیش از دو سال از بازداشت وی به دلیل اعتراضش به پایمال شدن حقوق کارگران ایران می گذرد و در این مدت به دلیل تحمل شکنجه ها و تهدیدهای فراوان رنج های جسمی و روحی مضاعفی را متحمل شده است. رضا شهابی تصریح کرده است که به دلیل جلوگیری مسئولان زندان از درمان به موقع وی مشکل ستون فقرات و مهره های گردن وی عاقبت کار او را به عمل جراحی کشاند.
به گزارش فعالان کارگری رضا شهابی دوشنبه گذشته در سی امین روز از اعتصاب غذای خود دچار بیهوشی و تشنج شد. اما، بهداری زندان رجایی شهر از پذیرش وی خودداری کرد. بهداری زندان رجایی شهر اعلام کرده که مادام که رضا شهابی به اعتصاب غذای خود ادامه می دهد، از پذیرش وی خودداری خواهد کرد.

رادیو فرانسه - ناصر اعتمادی