افق روشن
www.ofros.com

ایران خودرو باز هم قربانی گرفت

رمضان                                                                                                 جمعه ٢٣ مرداد ۱٣٨٨

کارگر بیست و سه ساله ای در حوض اسید (قسمت رنگ) ایران خودرو جان باخت. معمولاٌ کارخانه هایی چون ایران خودرو، سایپا، ذوب آهن و دیگر کارخانه های بزرگ در تعطیلات نوروز و تابستان که کارگران به مرخصی می روند اقدام به تعمیراتی چون تعمیر دستگاه ها ، رنگ آمیزی، بازبینی برق، جرثقیل های سقفی و... می کنند.
در تعطیلات تابستانی ایران خودرو امسال که از ١٢ مرداد شروع شد، روز ٢١ مرداد یکی از کارگران شرکت پیمانی که مشغول کار در قسمت رنگ بود، به خاطر نبود وسایل ایمنی از ارتفاع بالا در حوض اسید سقوط می کند و در جا جان می بازد. تعداد کارگرانی که به دلیل نبود وسایل ایمنی هر ساله کشته می شوند به چند هزاردر سال می رسد مخصوصاٌ در بخش ساختمان و معادن که کارگران از کمترین وسایل ایمنی بی بهره می باشند، کارگران زیادی که اکثراٌ آمار آنها به ثبت هم نمی رسند.

رمضان- ٢٢/۵/٨٨