افق روشن
www.ofros.com

در افشای ترفند كثیف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی


تهمینه خسروی                                                                                               یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹٦ - ۱۱ ژوئن ۲۰۱٧

هشدار! در افشای ترفند كثیف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران اخیرا ً در اقدامی رذیلانه طی تماس با برخی فعالان مدنی، خود را همكار مجری و گزارشگر « رادیو ندا » (حمید روشن) معرفی نموده و در قالب مصاحبه و گفتگو قصد و نیت شوم خود برای تخلیۀ اطلاعاتی و پرونده سازی را پیش برده اند. شایان ذكر است كه ابعاد و دامنه ی این اقدام پلیسی هنوز برای ما معلوم نیست (از آنجا كه نمی دانیم با چه تعدادی و با هر كدام به چه صورتی برخورد كرده اند). لذا جهت اطلاع عموم و هشیاری فعالان، تاكید موكد می كنیم كه از طرف «رادیو ندا»، تنها حمید روشن مصاحبه ها را انجام می دهد و هر گونه تماسی از جانب هر كسی و با هر عنوانی به نام همکار «رادیو ندا» تماسی پلیسی است. و یادآور می شویم كه «رادیو ندا» مطلقا ً به حوزه زندگی خصوصی و روابط افراد ورود نمی كند و حتما ً بایستی به طرح سوالاتی در این خصوص و زمینه حساس شد. این هشیاری و حساسیت مخاطبان، می تواند مشت مصاحبه گر كذائی را باز كند و شگرد زشت و كثیف نیروهای امنیتی را خنثی سازد.

با سپاس و احترام

«رادیو ندا»

http://radio-neda.blogspot.com