افق روشن
www.ofros.com

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی منصور اسانلو و ابراهیم مددی شد

رادیو فردا                                                                                                            شنبه ۱ اسفند ۱٣٨٨

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد که منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، از سلول انفرادی در زندان رجایی شهر به بند عمومی بازگردادنده شده است.
این اقدام پس از اعتراض دیوید مک کرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، به دولت ایران نسبت به انتقال آقای اسانلو به سلول انفرادی صورت گرفته است.
در همین حال، مک اوراتا، یکی از مسئولان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، خواستار آزادی منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شد.
این دو فعال کارگری به اتهام های امنیتی به زندان محکوم شده اند.