افق روشن
www.ofros.com

۶۰۰کارگر لوله سازى خوزستان، ۱۵ ماه است که حقوق نگرفته اند


رادیو فردا                                                                                                       سه شنبه ۵ مرداد ١٣٨٩

در روزهاى اخير، گزارش هايى در مورد كارگران برخی مناطق ايران انتشار يافته است كه ماه هاست، حقوق خود را دريافت نكرده اند. اين در حالي است كه بر اساس گزارش ها، خط فقر در ايران به حدود يك ميليون تومان رسيده است و روزانه گزارش هايى در مورد افزايش قيمت كالاها و مواد مصرفى مردم انتشار مى يابد.
از جمله كارخانه هايى كه كارگران آن، حقوق خود را دريافت نكرده اند، كارخانه صنايع مخابراتى راه دور ايران است كه از حدود چهار ماه پيش تاكنون به ۷۰۰ كارگر خود پولى پرداخت نكرده است.
همچنين به گزارش خبرگزارى « ايلنا»، ۶۰۰ كارگر كارخانه لوله سازى خوزستان از ۱۵ ماه پيش حقوق دريافت نكرده اند.
على، يكى از كارگران اين كارخانه، در اين مورد به بهروز كارونى مى گويد:
علی: خودمان هم نمى دانيم، ولى گفته اند مسئله را پيگيرى مى كنيم و دو ماه از ما مهلت گرفتند كه شركت دولتى شود. دو ماه تمام شد و حالا مى گويند داريم دنبال سهامدار مى گرديم و فعلا ماجرا در جريان است. دايم مى گويند امروز، اين هفته يا هفته ديگر، داريم جلسه مى كنيم، داريم حساب و كتاب مى كنيم.
اين وضعيت چه تاثيرى بر زندگى كارگران گذاشته است، يعنى ۶۰۰ كارگر بدون اين كه ۱۵ ماه حقوق بگيرند چگونه زندگى مى كنند؟
خيلى تاثير گذاشته است، اما چه كار مى توانيم بكنيم. از طرف ديگر تا مدتى پيش شركت دفترچه بيمه ما را هم تمديد نمى كرد و با زور و اعتراضات كارگران دفترچه بيمه ها را تمديد كردند.
شما چگونه با اين وضعيت از پس هزينه هاى زندگى برمى آييد؟
زندگى براى ما خيلى مشكل شده است حتى خوردن نان و پنير كه به نظر جمهورى اسلامى ساده است.
به نظر شما مشكل اصلى كجا است؟
مشكل از طرف دولت است، چون آدم هاى عادى كه اين كار را نمى كنند. همه چيز از طرف دولت آب مى خورد.
وقتى احمدى نژاد آمد سفر خوزستان، دوبار مشكلمان را مطرح كرديم. يك بار پارچه نوشتيم برديم مصلى، گفت مشكل شما را حل مى كنم. بار دوم كه آمد در شهر جلوى او را گرفتيم، باز هم گفت مشكلتان را حل مى كنم ولى برايمان كارى نكرد.
بعد از اين كه شما اعتراض كرديد و آقاى احمدى نژاد گفت رسيدگى مى كند، آيا مسئولان دولتى براى رفع مشكل با كارگران تماس نگرفتند؟
نه، اصلا تماسى نگرفتند. تازه يك هيئت دولتى هم كه به قول خودشان از طرف احمدى نژاد آمده اند، مى گويند شنيده ايم حقوق گرفته ايد اما آشوبگريد و بى دليل مى آييد جلوى استاندارى. ما به آنها گفتيم چرا نمى آييد شركت و با كارگران روبرو نمى شويد؟ اينجا در اتاقتان نشسته ايد و مى گوييد ما حقوق گرفته ايم ولى شورشى هستيم.
اكنون حدود ۱۶ ماه است كه حقوق نگرفته ايم. اين مشكل را به چه كسى بگوييم؟ مسئولان استان و استاندارى اصلا اجازه نمى دهند برويم داخل، امام جمعه هم كه مى گويد از دست من كارى برنمى آيد و ضرب المثلى هم مى آورد كه ماجرا مثل خرما بر نخيل است كه دست من از آن كوتاه است.
ما به استاندار، فرماندار و تمام مسئولان مشكل را گفته ايم و نماينده هايمان را فرستاديم، از طريق واسطه ها مشكل را مطرح كرديم، به فرماندهان نيروى انتظامى گفتيم، اما اصلا فايده اى ندارد.

رادیو فردا - ۰۴/۰۵/١٣٨٩