افق روشن
www.ofros.com

عفو بین‌الملل: فعالان کارگر زندانی در ایران باید آزاد شوند


رادیو فردا                                                                                                       دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٨٩

سازمان عفو بين‌الملل در بيانيه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قيد و شرط چهار فعال کارگر زندانی در ايران شد.
اين چهار فعال کارگری، منصور اسانلو، ابراهيم مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسينی، از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هستند.
سازمان عفو بين‌الملل اعلام کرد اين چهار فعال کارگری به دليل فعاليت‌های مسالمت آميز سنديکايی خود بازداشت و زندانی شده‌اند.
آقايان اسانلو و مددی، رئيس و نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در سال ۱۳۸۶ به اتهام‌های امنيتی بازداشت و زندانی شدند.
آقايان شهابی و غلامحسينی نيز در تابستان سال جاری بازداشت شده و تاکنون نيز محاکمه نشده‌اند.
سازمان عفو بين‌الملل با توصيف اين چهار فعال کارگری به عنوان زندانيان عقيدتی اشاره کرد که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تشکلی مستقل است که فعاليت آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نشده است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که فعاليت آن پس از پيروزی انقلاب ۵۷ توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ايران متوقف شد، حدود هفت سال پيش، فعاليت خود را از سرگرفت.
اين تشکل مستقل کارگری برای بهبود رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ۱۳۸۴، اعتصاب بزرگی را در پايتخت ايران برگزار کرد.
همزمان با تحقق برخی از خواسته های مطرح شده توسط اين سنديکا و رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، تعداد زيادی از اعضای اين تشکل اخراج شدند و يا اينکه برای خروج از سنديکا تحت فشار قرار گرفتند.
برخورد با اين سنديکا و تشکل های ديگر مستقل کارگری در ايران در شرايطی صورت می‌گيرد که ايران بر اساس کنوانسيون های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين‌المللی کار، موظف است که حق کارگران برای ايجاد تشکل های کارگری را محترم بشمارد.
در اين ارتباط، سازمان عفو بين‌الملل نوشت که اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که فعاليت آن نيز از سوی جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نشده است، تحت فشار قرار دارد و در اين خصوص، به اجرای حکم شش ماه زندان برای رضا رخشان، رئيس هيئت مديره اين تشکل کارگری، در زمستان سال جاری اشاره کرد.
به علاوه، سه تن ديگر از اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، بهروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده به اتهام توهين به رهبر، به شش ماه زندان محکوم شدند.