افق روشن
www.ofros.com

نقدینگی تامین نشود روند کاهشی تولید خودرو ادامه می یابد


پرشین خودرو                                                                                                        جمعه ٦ مرداد ١٣٩١

مشاور انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از تاخیر در پرداخت تسهیلات مورد نیاز خودروسازان، نسبت به تداوم کاهش تولید خودرو به دلیل عدم تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو هشدار داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، داوود میرخانی رشتی نسبت به تداوم روند کاهشی تولید خودرو در ماههای آینده هشدار داد و گفت: در صورت تاخیر در ارائه تسهیلات دو هزار میلیادر تومانی به شرکتهای خودروساز قطعا، روند کاهش تولید خودرو طی ماههای آینده ادامه خواهد یافت اما چنانچه تسهیلات لازم به موقع و قبل از بحرانی تر شدن وضعیت صنعت خودروسازی در اختیار شرکتها قرار گیرد این امیدواری وجود دارد که افت تولید ماههای گذشته جبران شود.
وی با اشاره به افت ٣۵ درصدی تولید خودرو در سال جاری درباره عوامل اصلی این رویداد توضیح داد و گفت: کمبود نقدینگی، عدم ارائه تسهیلات کافی از سوی بانک‌ها و تشدید تحریم‌ها موجب کاهش ٣٦ درصدی تولید خودرو در سه ماهه اول سال جاری شده است.
مشاور انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل صنعت خودروسازی کشور کمبود نقدینگی است، ادامه داد: کمبود نقدینگی باعث شده تا خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان دچار مشکل شوند که این امر هم باعث شده تا قطعه سازان نتوانند به موقع قطعات مورد نیاز خودروسازان را تامین کنند که در نهایت به جهت تاخیر در تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان، میزان تولید شرکتهای خودروساز را کاهش داده است