افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه امیر پیام در مورد گشایش وبلاگ شخصی

امیر پیام                                                                                                           یکشنبه ٢ اسفند ۱٣٨٨


اطلاعیه شخصی

بدینوسیله به اطلاع دوستان و رفقا و علاقه مندان می رسانم که به منظور گرد آوری نوشته هایم وبلاگی را به عنوان آرشیو شخصی تهیه نموده ام. دیدار شما از این بلاگ مایه خوشحالی من و ابراز نظرات و انتقادات تان به دقت اندیشه ام یاری خواهد رساند.

آدرس:

http://amirpayam.wordpress.com

امیر پیام - ١٦ فوریه ٢٠١٠