افق روشن
www.ofros.com

،اعتراض کارگران پارس متال

شایعه بسته شدن ارج و اعتراض زنان کارگردرماهی جاسک

ندا نیوز                                                                                      چهارشنبه ٢۵ شهریور ۱٣٨٨


درگیری و اعتراضات کارگران در پارس متال

روز سه شنبه ٢۴ شهریور مجدداً اعتراضاتی از سوی کارگران شرکت پارس متال به مدیریت این شرکت صورت گرفت، این اعتراضات به دلیل عدم پرداخت حقوق و شایعه تعطیلی شرکت به وجود آمده است، این طور که از پرسنل شنیده شده امکان ورشکستگی و تعطیلی شركت تا پایان امسال بسیار قوی است که همین مسئله و نگرانی پرسنل از بیکار شدن باعث شده است شدت اعتراضات در بین کارگران تا حد قابل توجهی پایین بیاید، البته به نظر تعدادی از پرسنل، این شایعه را خود مدیران به وجود آورده اند تا از شدت اعتراضات بکاهند.

شایعه بسته شدن شرکت ارج

چندی پیش به علت مشکلات شدید در کارخانه ارج شایعه های زیادی به وجود آمد که تعدادی از این شایعات واقعیت هم داشت مانند تعدیل و اخراج نیرو که هنوز هم وجود دارد، ولی اخیرا شایعه نگران کننده ای به میان آمده و آن هم اخراج کلیه پرسنل و تعطیلی شرکت است طی سئوالاتی كه از نگهبانان این شركت شد، آنها هم این شایعه را تایید کردند و میگفتند که امکان به واقعیت رسیدن این شایعه بسیار زیاد است.

اعتراض کارکنان زن کارخانه تن ماهی جاسک

تعدادی از زنان شاغل در کارخانه تن ماهی سازی پگاه جاسک که ماه هاست حقوق خود را نگرفته اند در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار دیدار با فرماندار جدید شدند.
آنها تهدید کرده اند در صورتی که حقوق معوقه شان پرداخت نشود برای اعتراض به استانداری و حتی تهران هم خواهند رفت. در گفتگویی یكی از این زنان با دل پر دردی گفت: متاسفانه زندگی ما قربانی سیاست بازی های مسولین شده و آنها به جای اینکه به فکر مردم باشند دنبال پست و مقام و سیاست هستند.