افق روشن
www.ofros.com

۶٠٠ نفر از كارگران كارخانه مه نخ و فرنخ قزوین به دنبال ٦ ماه حقوق معوقه خود


آژانس ایران خبر                                                                                                       شنبه ١٩ تیر ١٣٨٩

حدود ٢٠٠ نفر از کارکنان شرکت واحد تهران در آستانه اخراج قرار دارند

بدنبال تعطیل شدن كارخانه های فرنخ و مه نخ از اواخر آذرماه گذشته، ۶٠٠ تن از كارگران این كارخانه مدت ٦ ماه است كه حقوقی دریافت نكرده اند. كارخانه فرنخ و مه نخ قزوین از مهمترین كارخانه های نساجی در استان قزوین بودند كه در سال ١٣٧١ بیش از ٣٠٠٠ نفر پرسنل داشت و از كارخانه های موفق بود . اما بدنبال خصوصی سازی ، این كا رخانه دچار بحران شد ، این بحران اخراج زنجیره ای كارگران را به دنبال داشت.
به مرور دستگاههای این كارخانه را از دور استفاده خارج و از محل منتقل كردند . به گفته كارگرا ن ، در حال حاضر دو سالن تولید سابق این كارخانه پرهیاهو و فعال ، مانند زمین فوتبال شده است!!!
كارگران این كارخانه از اسفند ماه ١٣٨٨ تا كنون حقوق ماهیانه و عیدی و پاداش خود را دریافت نكرده اند و مطالبات ٦ ماه را طلب دارند . اما هر بار كه اقدام كرده و تجمع و یا اعتراض نمودند برچسب اخلالگر به آنها زده شد و سركوب و متفرق گردیدند.
یكی از كارگران این كارخانه گفت: ”باور كنید كه وضعیت معیشتی كارگران این شركت، اسفبار است .خودم بعد از حدود ۴۵ سال سن و ۵ سر عائله، و بعد از ١٩ سال سابقه كار در مه نخ، الآن حتی توان خرید نان خالی را ندارم، اینها بماند، كارگری از همكارانم را مقابل استانداری دیدم كه گریه میكرد، چون آب وبرق خانه اش را از بی پولی قطع كرده اند و، امكان عمل جراحی پایش را كه در كارخانه واریس گرفته ندارد، خانواده اش در حال فروپاشی است.
این نمونه ها زیاد است اما سوال ما این است كه مگر در این مملكت كسی نیست كه به داد ما برسد ؟ پس این كه گفته میشود ایران از ثروتمندترین كشورهای دنیا ست چرا باید وضع ما اینطوری باشد ؟ مگر ما از شهروندان این مملكت نیستیم؟”