افق روشن
www.ofros.com

!آغاز رسمی نظامیگری در شرکت مخابرات


سایت مخابراتی ها                                                                                                پنجشنبه ٩ دیماه ١٣٨٩

بدون شک، دوشنبه ششم دی ٨٩، به عنوان روزی به یاد ماندنی در تاریخ مخابرات ایران خواهند ماند.
همانطور که قبلا هم نوشتیم، تهدید کارکنان شرکت به عدم حضور در تجمع، بستن در ساختمانها برای جلوگیری از خروج کارکنان، گرفتن کارت پرسنلی و یادداشت نام خارج شوندگان از ادارات و مراکز مخابراتی در سطح شهر تهران، از ویژگیهای این روز به یاد ماندنی است!
در این روز رفتاری با کارکنان شرکت انجام گرفت که جز در مخیله نظامیان پادگانها و سرباز خانه ها نمی گنجد. پادگانهایی که برای تنبیه سربازان آنها را ممنوع الخروج می کنند، کلاغ پر می برند، تهدید به زندان و اضافه خدمت می کنند و در یک کلام با او مثل یک "سرباز" رفتار می کنند نه مانند یک انسان!
ششم دیماه، روز توهین به همه کارکنان و مهندسان زبده و متخصص شرکت مخابرات بود. روزی که "حق اعتراض" به وضع موجود، یعنی ابتدایی ترین حق یک کارمند ... از او سلب و تهدید به "بگیر و ببند" و "ضرب و شتم" توسط گردانهای ویژه پلیس شد!
اکنون که پس از ١۴ ماه بی برنامگی و نابسامانی، کارکنان شرکت مخابرات، لب به اعتراض گشوده اند، مدیران جدید و تازه به مِکنت رسیده شرکت، با همان ادبیاتی که پیش از این در پادگانها به کار می بردند درصدد برآمده اند تا صدای اعتراض کارکنان را خاموش کنند. کارکنانی که در سی سال گذشته با همه فراز و نشیبها، این سازمان را به مانند طفلی بزرگ کرده اند و گرامی داشته اند ولی اکنون نمی توانند فروپاشی آن را به نظاره بنشینند.
در دیگر سو، مدیران مخابرات تهران نیز که به علت تجمع روز اول دی، زیر تیغ شدید انتقاد "سهامدار عمده"! قرار دارند دیروز گفته بودند که اعتراض و تحصن، به دليل شرايط خاص كشور و آغاز هدفمندي يارانه‌ها، به نفع شركت و كاركنان نیست!"
به راستی چرا مدیران محترم، اصرار دارند به بهانه شرایط خاص کشور، هدفمندی یارانه ها یا فتنه اقتصادی، اعتراضات همکاران را نادیده بگیرند و مطالبات آنها را به کشمکشهای سیاسی پیوند بزنند؟
پاسخ روشن است. گره زدن اعتراض کارکنان به شرایط روز کشور، باعث امنیتی کردن اوضاع شده و آسانترین راه برای سرکوب مطالبات کارکنان است! همان شیوه ای که به شدت مورد توصیه و تاکید مدیران نظامی مخابرات، یعنی جناح "اعتماد مبین" در هیات مدیره شرکت مخابرات است. شیوه ای که آنها در آن استادند!
این روزها روزهای سرنوشت ساز برای شرکت مخابرات است. روزهایی که اگر به درستی در برابر پیشامدهای آن، چاره جویی نشود، منجر به استیلای کامل نظامیان خواهد شد. کارکنان مخابرات به این راحتی ها در مقابل اینها تسلیم نخواهند شد مگر با بروز دودستگی و تشتت در میان آنان. مگر با جداسازی میان مدیران میانی و ارشد با بدنه کارشناسی و عملیاتی شرکت با وعده حقوق بیشتر!
گرچه دست کارکنان برای مقابله با چپاولگران بالاست اما به علت ضعف سازماندهی و تشکیلاتی کار سختی در پیش دارند. چه بسا رقیب هم چابک است و هم کاربلد. هم غازی دارد و هم قاضی! به فنون جنگ روانی هم کاملا آشناست. وقتی مخابراتی ها، الفبای سوئیچ و انتقال پاس می کردند آنها "شیوه های جنگ روانی" را به افسران درس می دادند!
کار سختی در پیش است اما با اتحاد می توانیم هر مانعی را از پیش برداریم. شاید عدو شود سبب خیر! تا ما از این رخوت و خمودی به در آییم و بیش از گذشته به همبستگی و با هم بودن برسیم! روزگار غریبی است نازنین!

سایت مخابراتی ها

سه‌شنبه، دسامبر ۲۸، ۲۰۱۰

****************

برای جلوگیری از تجمع دوباره، کارکنان مخابرات را در ساختمانها و مراکز مخابراتی زندانی کردند!

روز دوشنبه ششم دی ماه، همزمان با برگزاری جلسه مدیران عامل استانها در ساختمان سردار جنگل متعلق به شرکت مخابرات ایران، خروج کارکنان شرکت از ساختمانهای مخابرات ایران، مخابرات استان تهران(ساختمان شاهد)، ساختمان لیلا، ساختمان پیروز، .. و تمام مراکز مخابراتی ممنوع شده بود! این ممنوعیت تا ساعت ١۴ بعد از ظهر ادامه یافت.طبق اعلام قبلی قرار بود جمعی از کارکنان مخابرات تهران و ایران، همزمان با این جلسه مدیران ارشد در مقابل ساختمان سردار جنگل تجمع کنند. این در حالی است که دیروز مدیران سازمان طی تماسهایی با کارکنان آنها را از هر گونه تجمع برحذر داشته و تهدید کرده بودند.... خروج در موارد اضطراری، تنها با ثبت نام در حراست مراکز و سپردن کارت شناسایی ممکن بود! همچنین بعلت ممنوعیت خروج از ساختمان شاهد، گروههای ارزیابی عملکرد و بازرسی، برنامه هر روزه بازید از مراکز را لغو نموده و به گروههای فنی مخابرات استان تهران اجازه خروج از مراکز جهت رفع خرابی داده نشد. گفتنی است روز چهارشنبه، اول دیماه جمعی از کارکنان مخابرات استان تهران و استان البرز تجمع اعترراضی برگزار کرده بودند. این تجمعات به دلیل مشخص نبودن وضعیت شغلی و حقوقی کارکنان، ١۴ ماه پس از واگذاری شرکت مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین برگزار شده بود.

سایت مخابراتی ها

دوشنبه، دسامبر ۲۷، ۲۰۱۰

http://irantct.blogspot.com