افق روشن
www.ofros.com

بلبشویی در واگذاری کارت های اعتباری کارگران!؟


خبرگزاری مهر                                                                                         چهارشنبه ۵ مرداد ماه ١٣٩٠

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به یکی از وزرا نسبت به آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید هشدار داد و تاکید کرد: در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شده است که هیچگونه خط اعتباری جدیدی از سوی این بانک به شبکه بانکی تخصیص نیابد.
به گزارش مهرمحمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به نامه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که چندی پیش درباره طرح خرید ویژه اعتباری کارمندان و کارگران ( طرح میزان) نوشته بود، پاسخ تندی داده است.
بهمنی در پاسخ به این درخواست وزیر بازرگانی برای تامین اعتبار کارتهای اعتبای خرید کارکنان دولت و کارگران، ضمن هشدار برای امکان به وجود آمدن آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید، پاسخ داد: امکان فراهم کردن ظرفیت جدید به منظور تامین اعتبار کارتهای اعتباری وجود ندارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به وزیر بازرگانی نوشته است که در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شده است که هیچگونه خط اعتباری جدیدی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور تخصیص نیابد. بنابراین باید منابع لازم جهت اجرای طرح مذکور از منابع داخلی بانکها و یا از طریق تهاتر بدهی شرکت های عرضه کننده کالا صورت پذیرد.

اسکناس چاپ نمی کنیم
در همین حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مورد تامین اعتبار اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری خرید کارگران و کارمندان (طرح میزان) توسط بانکها به مهر گفته است: ١.۵ میلیون تومان برای ۴ میلیون نفر در این طرح پیش بینی شده است.
وی تصریح کرده است: به بانکها اختیار داده شده است که به هر میزان که توانایی دارند نسبت به تامین اعتبار اجرای طرح اقدام کنند، اما بانک مرکزی به هیچ عنوان برای تامین اعتبار این طرح اسکناس چاپ نخواهد کرد.
به گزارش مهر، واگذاری کارتهای اعتباری ١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومانی خرید موضوع مصوبه ای بود که توسط شورای عالی اشتغال در سال گذشته برای جامعه هدف کارمندی و کارگری و البته در مراحل بعدی برای سایر گروه های اجتماعی پیش بینی شد.

زمزمه و ساز مخالف
هرچند در ابتدا واگذاری کارتهای اعتباری به بیش از ٧٠٠ هزار کارمند شاغل در دستگاه های دولتی صورت گرفت اما پس از آن با مطرح شدن موضوع واگذاری کارت ای اعتباری به 9 میلیون کارگر کشور، زمزمه های آماده نبودن بستر لازم کار، فراهم نبودن شرایط تامین منابع مورد نیاز طرح، اولویت بندی نکردن و خلاصه ساز مخالف برای عدم اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال نواخته شد.
پس از آن نیز طی چند ماه طرح به حال خود رها شد و در مقطعی هم اعلام کردند که مسئولیت اجرای کارتهای اعتباری خرید کارگران با نام (میزان) به وزارت بازرگانی سپرده شد.

انتقال مسئولیت کارت اعتباری
اما این جابجایی مسئولیت آن از دستگاه طراح (وزارت کار) به دستگاه مجری ( وزارت بازرگانی)، امکان جدیدی را جهت استفاده از مزایای این کارتها برای کارگران به ارمغان نیاورد.
سرانجام با کش و قوسهای فراوان و با قول وزیر کار و امور اجتماعی در ابتدای سالجاری مبنی بر اینکه واگذاری کارتهای اعتباری خرید از اردیبهشت ماه و همزمان با هفته کارگر آغاز خواهد شد، کار وارد فاز جدیدی شد و در نهایت نیز طی یک مراسم نمادین تعداد ١٣ کارت به کارگران در روز کارگر واگذار شد و پس از آن نیز دوباره طرح به کما رفت.

واکنش شیخ‌الاسلامی به یک سئوال
اولیاء علی بیگی در این خصوص و در گفتگو با مهر در خصوص واگذاری زودهنگام کارتهای اعتباری خرید به جامعه بزرگ کارگران کشور، گفت: بهتر است این سئوال را آنهایی پاسخ دهند که در واگذاری این کارتها و مطرح کردن آن عجله داشته اند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان داشت: به تازگی در نشستی مشترک با وزیر کار و امور اجتماعی موضوع رونمایی زودهنگام و عدم آماده شدن بستر و ساز و کارهای لازم تحقق این مصوبه را با وی مطرح کردیم که وزیر کار گفت: اگر این کارتها در هفته کارگر رونمایی نمی شد ممکن بود زمان طولانی دچار وقفه شود.
با این حال معاون وزیر بازرگانی نیز طی روزهای گذشته اعلام کرده است که واگذاری این کارتها را به کارگران در ابعاد گسترده از شهریورماه سال جاری و همزمان با هفته دولت آغاز خواهند کرد.

نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور
اما عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این باره با احساس اینکه ممکن است بانکها پروژه تامین اعتبار کارتهای اعتباری را جدی نگرفته باشند، نامه ای را به رئیس جمهور نوشت و در قالب آن از وی خواست تا در این ارتباط دستورات صریحی را برای شبکه بانکی کشور صادر کند.
رئیس جمهور پیرو نامه نگاری وزیر کار در خصوص لزوم تامین اعتبار کارت های اعتباری کارگران کشور به رئیس کل بانک مرکزی نوشت که این پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

پاسخ بهمنی به غضنفری
قبل از مطرح شدن نامه نگاری وزیر کار با رئیس جمهور در خصوص تاکید بر تامین منابع مورد نیاز کارتهای اعتباری خرید کارگران، این موضوع در پاسخ محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به نامه نگاری مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی در ٨ تیر ماه سال جاری نوید خوبی را برای اجرای گسترده واگذاری کارت های اعتباری کارگران در پی نداشت.
در واقع می توان نامه نگاری عبدالرضا شیخ الاسلامی با رئیس جمهور پیرامون لزوم تامین اعتبار اجرای طرح واگذاری کارتهای اعتباری کارگران را دومین نامه نگاری در این زمینه دانست با این تفاوت که در نامه جدید رئیس جمهور دستورات صریحی را به بانک مرکزی در خصوص تامین اعتبار کارت های اعتباری خرید کارگران داده است.

در انتظار هفته دولت
با این حال در این برهه از زمان و قول های جدید وزارت بازرگانی در زمینه واگذاری گسترده کارتهای اعتباری کارگران از هفته دولت، باید جدی ترین مشکل پیش روی این طرح را تامین اعتبار و اختصاص منابع تسهیلاتی دانست که تاکنون به نتیجه روشنی نرسیده است.
باید منتظر ماند تا شهریورماه و هفته دولت و دید که آیا این بار وعده وزارت بازرگانی درباره کارتهای اعتباری خرید کارگران که گویا لازم است تا آن مقطع اولویت بندی و شناسایی گروه های هدف نیز صورت گیرد، آغاز خواهد شد و یا اینکه دوباره شاهد وقفه ای دیگر و دلیلی تازه در اجرای این طرح خواهیم بود.