افق روشن
www.ofros.com

جدول آمار وقوع حادثه برای ٢٠٠٠٠ کارگر - خوزستان در سکوی اول


خبرگزاری مهر                                                                                                  سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩١

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: ٢٠ هزار کارگر در سال ٩٠ دچار حادثه ناشی از کار شدند که از این تعداد، ٨۵ مورد منجر به فوت، ١٨۵ مورد از کار افتادگی کلی، ٢٧۵ حادثه از دست رفتن توانایی از ٣٣ تا ٦٦ درصد و حدود ١٩ هزار هم بهبودی بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مباحث مربوط به حوزه روابط کار ایمنی و برقراری شرایط مطمئن اشتغال در محیط هایی است که در آنها ممکن است نیروی کار با خطرات جانی و نقص عضو مواجه شود.
انجام مشاغل مرتبط با دستگاههای خطرناک مثل کارخانجات تولید مواد شیمیایی خطرناک و یا قرار داشتن در معرض دستگاههای با ضریب خطر بالا، قرار گرفتن در محیط های مستعد بروز حوادث مانند معادن، کار در ارتفاع مانند ساخت مسکن و ابنیه بلند و مواردی شبیه به آن می تواند درصد وقوع حادثه برای نیروی کار را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بروز حوادث ناشی از کار در محیط های کارگاهی زمانی می تواند خطرناک تر و ویژه تر نیز تلقی شود که نیروی کار دارای مهارت و تخصص انجام مشاغل خاص نیز نباشد. این مسئله می تواند خطر بروز آسیب های خطرناک جسمی در محیط کار را تا چند برابر افزایش دهد.

مرگ ٨۵ کارگر در اثر حادثه
هم اکنون بخش ساختمان به تنهایی حداقل ٣٠ درصد از کل حوادث ناشی از کار کشور را دارد که درصد بالایی از وقوع حادثه در این حوزه نیز منجر به فوت کارگر شده است.
بررسی وضعیت بروز حوادث ناشی از کار در بنگاهها و کارگاههای کشور طی سال گذشته نشان می دهد که در کل کشور ٨۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند.،همچنین ١٨۵ نفر به صورت کامل از کار افتاده شدند و ٢٧۵ نفر نیز از ٣٣ تا ٦٦ درصد توانایی جسمانی خود را در اثر حوادث به وقوع پیوسته از دست دادند.
از سویی، ٨٦۵ حادثه نیز منجر به از دست رفتن توانایی نیروی کار به میزان کمتر از ٣٣ درصد شد و ١٨هزار و ٩٨٩ حادثه دیده نیز پس از وقوع حادثه، بهبودی کامل خود را به دست آوردند.
خوزستان در سال گذشته با ١۵ حادثه منجر به فوت کارگری، بالاترین میزان مرگ و میر را داشته است و پس از آن نیز در استان یزد ١٠حادثه، مرکزی ٩ مورد و ایلام ٨ حادثه منجر به فوت نیروی کار شده است.

خوزستان؛ رتبه اول مرگ و میر کارگران
خوشبختانه در بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و گلستان هیچگونه حادثه منجر به فوت رخ نداده است. با این حال، استان های آذربایجان غربی، تهران، خراسان شمالی، فارس، کرمانشاه، لرستان و همدان هر یک دارای یک مورد حادثه منجر به فوت بوده اند.
۵٨ حادثه در استان اصفهان منجر به از دست رفتن ٣٣ تا ٦٦ درصد توانایی افراد شده و ۴٣ مورد نیز در خوزستان اتفاق افتاد. سهم بقیه استانها از کل ٢٧۵ مورد حادثه منجر به از دست رفتن بخشی از توانایی نیروی کار، کمتر از دو استان یاد شده است.
جدول توزیع حوادث ناشی از کار در ٣١ استان

از کل ٢٠ هزار و ٣٩٩ مورد حادثه ای که در محیط های کاری در سال ٩٠ به وقوع پیوست، حدود ١٩هزار مورد منجر به بهبودی کامل شد که در این بخش ١٧٧١ مورد در استان اصفهان، ٣١٦٦ بهبودی در تهران، ١٣١٢ مورد در استان مرکزی، ١٣٠٨ مورد در خوزستان و مابقی در سایر استان های کشور اتفاق افتاده است.