افق روشن
www.ofros.com

جان باختن یک کارگر، تعویق ٢٧ ماه

دستمزد کارگران سازمایه و تحصن کارگران آزمایش


مهر - ایران خبر                                                                                                دوشنبه ٦ تیرماه ١٣٩٠

جان باختن یک کارگر ساختمانی در تهران

آسانسور حمل بار در ساختمان در حال احداث بر اثر نقص فنی سقوط کرد و منجر به مرگ یک کارگر شد.
به گزارش مهر، سقوط آسانسور در ساختمان در حال ساختی در خیابان ولیعصر، خیابان خدامی، خیابان آفتاب باعث مرگ کارگر ساختمان شد.
قدیر موسایی فرمانده همراه آتش نشانان که در محل حاضر بود گفت: در این محل ساختمانی هشت طبقه در حال احداث بود و آسانسور حمل مصالح آن که کارگری در آن حضور داشت سقوط کرده و در منفی هفت متوقف شده بود.
آتش نشانان با وسایل و تجهیزات مخصوص به طبقه منفی هفت رفته و درب آسانسور که متلاشی شده بود را گشوده و کارگر حاضر در آسانسور را از آن خارج کردند و با برانکارد سیار به طبقه هم کف انتقال دادند. امدادگران اورژانس پس از معاینه، مرگ وی را در اثر سقوط و وارد شدن ضربه شدید تایید کردند.
پس از بررسی ها علت سقوط نقص فنی آسانسور تشخیص داده شد زیرا آسانسور ها می بایست به صورت دوره ای توسط متخصصین مورد بازدید قرار گیرند ودر صورت بروز نقص فنی نسبت به رفع آن اقدام شود.

---------------------

عدم پرداخت ٢٧ ماه حقوق معوقه به كارگران سازمایه

به بیش از ١۵٠ نفر از كارگران سازمایه ، بیش از ٢٧ ماه حقوق معوقه پرداخت نشده است .ایران كارگر گزارش داد :” كارگران سازمایه جهت پیگیری خواستهای به حق خود و دراعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در فروردین ماه امسال تجمع اعتراضی داشتند كه به آنها ،قول داده میشود كه حقوق معوقه كارگران تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت گردد.
یكی از كارگران گفت:” تلویزیون شبكه ۵ نیز موضوع را رسما ازقول مقامات مسئول اعلام كرد.” این كارگر افزود:” علیرغم گذشت بیش ازیك ماه ولی تا این لحظه هنوز هیچ پاسخی به كارگران داده نشده است ومستمرا امروز وفردا میكنند .”
یكی دیگر از كارگران این كارخانه گفت :” درپاسخ به پیگیری كارگران راتهدید به دستگیری و....میكنند”. این كارگر افزود:” ما تا رسیدن به حقوق خودمان به هر طریق ممكن ، موضوع را دنبال میكنیم”.

---------------------

تحصن واعتراض كارگران كارخانه آزمایش مرودشت وارد چهارمین روز خود شد

یك فعال كارگری گفت :”كارگران كارخانه آزمایش در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۶ ماهه اخیر و اعتراض به اخراج ۶ نفر از كارگران این كارخانه روز یكشنبه ٩٠.۴.۵ جلو كارخانه آزمایش در مرودشت دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند”. این فعال كارگری افزود :” ١٨٠ نفر از كارگران این كارخانه تجمع كرده اند و این تحصن وتجمع را تا رسیدن به حقوقشان ادامه میدهند”.
به گزارش تارنمای ایران كارگر روز سه شنبه ٣١ خرداد این كارگران با تجمع جلو استانداری فارس خواستار حقوق معوقه خود میشوند كه در درگیری بین نیروهای انتظامی با كارگران ۶ نفر از كارگران دستگیر شدند، با پیگیری شجاعانه كارگران ٦ كارگر همان روز آزاد شده ولی مدیر كارخانه این ۶ كارگر را از كارخانه اخراج نمود.
بر اساس همین گزارش كارگران روزهای چهارشنبه اول تیرماه و شنبه دوم تیرماه دركارخانه تجمع اعتراضی برای بازگرداندن كارگران اخراجی به كارخانه وپرداخت حقوق معوقه خود داشته اند .