افق روشن
www.ofros.com

حضور ۵٠٠٠٠ نفر در آنکارا به منظور حمایت از کارگران شرکت تِکِل

برگردان: شادی معصومی                                                                                          شنبه ١۵ اسفند ۱٣٨٨


ترکیه: حضور ۵٠٠٠٠ نفر در آنکارا به منظور حمایت از کارگران شرکت تِکِل

توضیح سایت "در دفاع از مارکسیسم": شنبۀ گذشته، قریب به ۵٠٠٠٠ نفر از مردم، در آنکارا تجمّع نمودند تا حمایت و همبستگی خود را با کارگران تکل نشان دهند. در این بین، چهار کنفدراسیون اتحادیه های کارگری روز دوشنبه جمع شدند و تصمیم گرفتند تا برای روز ٢٦ مه ٢٠١٠، اعلام اعتصاب عمومی نامحدود نمایند.

سردبیر گرامی،

من مایلم تا مقداری در مورد وضعیّت ترکیه، در ارتباط با شرکت تکل و سایر موضوعات، اطّلاعات جدیدی به شما بدهم. مبارزات تکل، اکنون وارد مرحلۀ جدیدی شده است. شنبۀ گذشته، حدود ۵٠٠٠٠ نفر از مردم در آنکارا گرد یک دیگر جمع شدند تا حمایت و همبستگی خود را با کارگران تکل به نمایش بگذارند. تجمّع حیرت آوری بود. امّا دولت هم چنان از انجام هرگونه اقدامی امتناع می ورزد.
در این میان، چهار کنفدراسیون اتحادیه های کارگری روز دوشنبه جمع شدند و تصمیم گرفتند تا برای روز ٢٦ مه ٢٠١٠، اعلام اعتصاب عمومی نامحدود نمایند. هم زمان در ترکیه، ۵٠ ژنرال ارتشی و دریاسالار، ظاهراً به خاطر توطئه به منظور سرنگونی دولت در سال ٢٠٠٣ محاکمه و روانۀ زندان شدند. این محاکمه، به محاکمۀ ارگنکون (Ergenekon Trial) موسوم است. فکر می کنم که این واقعه نشان دهندۀ یک شکاف واضح در داخل طبقۀ حاکمۀ ترکیه است. چهار شرطی را که لنین برای انقلاب عنوان می کرد، به یاد آورید؛ من معتقدم که این واقعه، یکی از آن هاست.
به علاوه من از رسانه ها اعتصاب لوفتانزا در آلمان، اعتصاب خطوط هوایی بریتانیا، اعتصابات عمومی در یونان، تظاهرات کارگران اسپانیا را هم مشاهده می کنم. آن چه در این رویدادها می بینم، موجی است از اعتصاب ها و اعتصابات عمومی در اروپا و سرتاسر جهان.
همان طور که الن وودز در یکی از مصاحبه های خود خاطر نشان ساخته است، "ما به دوره ای جدید و متفاوت در تاریخ قدم گذاشته ایم". این دوره، دورۀ توده های تحت ستم و طبقۀ کارگر خواهد بود.

رفیقانه،
امضا: The Hook
٢۵ فوریۀ ٢٠١٠

برگردان: شادی معصومی

پنجشنبه سیزدهم اسفند ١٣٨٨ میلیتانت

منبع:

http://www.marxist.com/turkey-50000-ankara-support-tekel-towards-general-strike.htm