افق روشن
www.ofros.com

فرزاد احمدی آزاد شد


مجموعه                                                                                                   سه شنبه ۵ اردیبهشت ١٣٩١

آزادی فرزاد احمدی را تبریک می گوئیم

فرزاد احمدی بعد از تحمل حدود ٢ ماه بازداشت، بازجوئی و شکنجه روحی، امروز دو شنبه آزاد شد. این فعال کارگری هیج جرمی جز دفاع از حقوق خود و همه کارگران و دفاع از آزادی و انسانیت مرتکب نشده بود. اما از آنجا که چنین فعالیتهائی در قوانین ایران غیر قانونی است، همیشه باید این گونه تاوانها از جانب ما کسانی که تنها راه رسیدن به حقوق انسانیمان مبارزه و اعتراض است، بپردازیم.
ما آزادی فرزاد احمدی را به خانواده و همه انسانهای جسوری که در مدت بازداشت فرزاد همراه خانواده او در مقابل دادگاه و اداره اطلاعات سنندج تجمع و مبارزه کرده و به خصوص زنان شجاعی که توسط نیروهای الطلاعاتی و انتظامی مورد توهین و حتی ضرب و شتم وافع شدند تبریک، شادباش و درود می فرستیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعی از فعالین کارگری سنندج

جمعی از فعالین کارگری کامیاران

***************

فرزاد احمدی آزاد شد

بنا بر خبر دریافتی، فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران بعد از ظهر امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ٩١ با وثیغه ٣٠ میلیون تومانی آزاد گردید. طبق این گزارش، مأمورین اطلاعاتی از خانواده فرزاد تعهد گرفته بودند که هنگام آزاد شدن وی هیچ گونه مراسم استقبالی از وی به عمل نیاورند و بویژه از انداختن حلقه گل بر گردنش خودداری نمایند. در ادامه این خبر آمده است، برای پدرام نصرالهی (نه به ز) نیز وثیغه ٧٠ میلیون تومانی تعیین گردیده است.

***************

فرزاد احمدی قرار است آزاد شود

طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز صبح دوشنبه ۴ اردیبهشت ٩١ به دادگاه آورده شده و برای وی وثیغه ٣٠ میلیون تومانی تعیین گردیده است. طبق این خبر که ساعت ١٢ ظهر دریافت گردیده است، خانواده فرزاد و فعالین کارگری سنندج در حال انجام مراحل تودیع وثیغه هستند و احتمال می رود تا ساعاتی دیگر این فعال کارگری آزاد شود.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۴/٢/١٣٩١

۵ اردیبهشت ١٣٩١

***************

آزادی فرزاد احمدی فعال کارگری

روز دوشنبه ٩١/٢/۴ «فرزاد احمدی» فعال کارگری و عضو اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران، پس از تحمل ۴٧ روز بازداشت در اداره‌ی اطلاعات شهر سنندج با قرار وثیقه‌ی ٣٠ میلیون تومانی آزاد شد و مورد استقبال گرم خانواده و دوستان‌اش قرار گرفت.
کمیته¬‌ی هماهنگی آزادی این فعال کارگری را به خانواده¬‌ی وی و تمامی دوستان و فعالان کارگری تبریک گفته و هم‌چنین خواهان آزادی همه‌ی کارگران و فعالین در بند می‌باشد.

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۴ اردیبهشت ١٣٩١