افق روشن
www.ofros.com

شرایط كارگران لوله‌سازی خوزستان و شرایط بد کارگران رنگ سازی


ایلنا - اینا                                                                                                        یکشنبه ٣٠ آبان ١٣٨٩


كارگران لوله‌سازی خوزستان: هفت ماه‌است تولید نداریم

كارگران لوله سازی خوزستان خواستار توجه مسوولان هستند؛ به دلیل عملكرد نامطلوب مدیران خصوصی، فعالیت این كارخانه از اردیبهشت ماه تاكنون به دلیل اتمام مواد اولیه فعالیت كارخانه متوقف شده‌است.
ایلنا: كارگران لوله سازی خوزستان می‌گویند: به دلیل ناتوانی مدیریت خصوصی دراداره كارخانه ١٨ ماه حقوق طلبكار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از كارگران كارخانه لوله سازی خوزستان در تماس تلفنی اعلام كردند كه به دلیل عملكرد نامطلوب مدیران خصوصی، فعالیت كارخانه از اردیبهشت ماه تاكنون به دلیل اتمام مواد اولیه فعالیت كارخانه متوقف شده‌است.
این كارگران می‌گویند: تا پیش از واگذاری كارخانه لوله سازی خوزستان به بخش خصوصی كه در سال ٨١ صورت گرفت؛ این واحد تولیدی یكی از در زمینه تولید انواع لوله‌‌های فلزی فعالیت چشمگیری داشت بطوری كه در سالهای دهه ٧٠ حدود هزار و هفتصد كارگر در این كارخانه كار می‌كردند.
این كارگران بایان اینكه در حال حاضر تعداد كارگران لوله سازی خوزستان به ٦٠٠ نفر كاهش یافته‌است؛ افزودند: صرفه نظر از عدم پرداخت حقوق و نبود مواد اولیه مدیرت خصوصی ار پرداخت به موقع حقو بیمه كارگران به سازمان تامین اجتماعی نیز خود‌داری كرده است.
كارگران بابیان اینكه اگر مداخله مسوولان اداری استان نبود سازمان تامین اجتماعی تاكنون از تمدید دفترچه بیمه‌كارگران خود درای كرده‌بود؛ افزودند: به تازگی معادل سه ماه از مطالبات معوقه آنها توسط یك فرد خیر پرداخت شده‌است. كارگران لوله سازی اهواز خواستار رسیدگی مسوولان كشوری به وضع خود هستند.

---------------------

شرایط بد اقتصادی، کارخانه های رنگ سازی را دچار مشکل ساخته است

آژانس ایران خبـر: شرایط بد اقتصادی کارخانه های رنگ سازی را دچار مشکل ساخته است.وضعیت بد اقتصادی،همراه با بالارفتن قیمت حامل های انرژی در داخل کشور وتحریم های جهانی وضعیت کارخانه های رنگ سازی را با مشکل مواجه ساخته است. اقتصاد بیمار کشور ونابسامانی وزارت صنایع ومعادن همراه با بی برنامگی های وزارت بازرگانی موجب شده است تا هر روز بخشی از صنایع تولیدی کشور در آستانه ی ورشکستگی قرار بگیرند. اخیرا گزارش هایی مبنی بر بروز بحران در کارخانه های تولید رنگ بدست رسیده است که بسیار نگران کننده می باشند. زیرا علاوه بر نابودی بخشی از صنایع تولیدی داخلی، برجمعیت بیکاران کشور نیز افزوده خواهد شد. صنایع تولید رنگ کشور به دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه ونیز صنایع پتروشیمی از جمله صنایع ای می باشند که در اثر تورم وگرانی های اخیر ونیز تحریم های کشور از سوی قدر ت های غربی دچار ضرر وزیان شده است.زیرا از یک طرف با بالارفتن قیمت حامل های انرژی قیمت تمام شده تولیدات این صنایع برای عرضه در بازاربسیار بالا رفته است واز سوی دیگر کمبود مواد اولیه مناسب هم بر کیفیت وهم بر کمیت تولیدات این کارخانه ها تاثیر گذاشته است. بررسی ها نشان می دهد با توجه به تغییراساسی در کاربری برخی کارخانه های پتروشیمی برخی مواد اولیه تولید رنگ در کشور نایاب شده است وبا توجه به بسته بودن برخی مبادی ورودی این مواد اولیه از خارج کشور به دلیل تحریم های گسترده،صاحبان این صنایع مجبور شده اند یا از طریق قاچاق بین المللی اقدام به وارد کردن این مواد بکنند ویا از مواد درجه چندم موجود دربازار داخلی بهره بگیرند. که در وحله ی نخست گرانی تولیدات را در پی داشته است واز سوی دیگر کیفیت رنگ های تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است.به همین دلیل بازاردرحال حاضر کشش رنگ های تولید داخل را هم به لحاظ کیفیت وهم به لحاظ قیمت ندارد. در نتیجه عده ای از سودجویان رانتی با نفوذ در بخش واردات وبا اشاره ی برخی از سران قدرت اقدام به واردات بی رویه انواع رنگ از چین وکشورهای جنوب شرق آسیا به صورت قانونی وقاچاق کرده اند. درنتیجه این واردات ونیز افت تولید داخل کارخانه های تولید رنگ وصنایع وابسته با آن در معرض ورشكستگی وتعطیلی قرار گرفته اند. اگر این حادثه ی تلخ که در برخی کارخانه وکارگاههای کوچک رخ داده در کارخانه های بزرگ تولیدرنگ کشور بیفتد باید شاهد فاجعه ای جدید در بخش تولید کشور وبیکاری گروهی دیگر از کارگران باشیم. به حال دولت کودتایی بدون توجه به آثار شوم وپیامدهای منفی از بین رفتن صنایع تولیدی داخل در حال فشار بیشتر برمردم است وتنها به اجرای برنامه های سودجویانه خود می اندیشد.