افق روشن
www.ofros.com

کانال تلویزیونی اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور


تبلیغات اتحاد چپ ایرانیان...                                                                                  یکشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٠

وظایف و هدف گذاری این برنامه:
-انعکاس مسائل مشکلات و مبارزات کارگران- زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران.
- انعکاس صدای پیشروان کارگران و زحمتکشان و فعالان چپ و مترقی و ایجاد تربیونی آزاد برای آنها و عموم مبارزات حق طلبانه مردم ایران وجهان در چهار چوب فطع نامه پایانی نشت اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور.
-دفاع از مبارزات زنان ملیت های تحت ستم و دانشجویان در ایران.
-فراهم آوردن زمینه ای مساعد برای گفتگو ها و مراودات فکری گرایش های مختلف چپ و معرفی تحلیل ها و دیدگاه های گوناگون مارکسیستی در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی ایران و جهان.
-گسترش ارتباطات و دامنه سازمان یابی در خارج از کشور و تقویت توان بسیج آن در حمایت از مبارزات داخل کشور همراه با پیشبرد این اهداف برنامه ی مورد نظر می تواند محوری اساسی برای همکاری و اتحاد عمل تمامی مدافعین سو سیا لیسم تبدیل گردد.
اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور خرسند است که به سهم خود در این جهت گام برداشته است اما خرسندی ما صد افزون خواهد گشت آن گاه که با
همیاری و هم فکری تک تک مبارزان شاهد موفقیت عملی این برنامه تلویزیونی باشیم.

تبلیغات اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

۱۹ جولای ۲۰۱۱ برابر با ۲۹ خرداد ۱۳۹۰

iranleftalliance@gmail.com