افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده است

تجمع ١٠ اسفند معلمان برگزار می شود

کانون صنفی معلمان                                                                                        یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ۱ مارس ۲۰۰۱۵

گزارش تکمیلی تجمع اعتراضی هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی

تجمع اعتراضی معلمان در شهر تهران که قرار بود از ساعت ١۴ ظهر امروز آغاز شود با حضور تدریجی آنان از قبل از ظهر آغاز و در ساعت ٣٠/۱۳ ظهر فضای جلوی مجلس لبریز از جمعیت معلمان معترض شد بطوریکه در ساعت ٣٠/١۴ نزدیک به چهار هزار معلم در مقابل مجلس حضور داشتند. در این تجمع اعتراضی زنان معلم نیز حضور چشمگیری داشتند و تعدادی از آنان همراه با فرزندان خردسالشان در تجمع شرکت کرده بودند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم درخواست نماینده های معلمان از مسئولین مجلس برای دادن بلند گوئی جهت قرائت قطعنامه، آنان از دادن بلندگو پرهیز کردند. بدنبال این وضعیت قطعنامه توسط آقای بهشتی قرائت شد و گروهی نزدیک به بیست نفر از معلمان بطور یکصدائی آنرا تکرار کردند و در ادامه قرائت بند بند قطعنامه توسط همه تجمع کنندگان تکرار شد. شرکت کنندگان در این تجمع در پایان هر بند قطعنامه با کف زدن آن را تایید میکردند. این قطعنامه به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی نیز تحویل داده شده بود.
در این تجمع دهها پلاکارد در دست معلمان بود. بر روی این پلاکاردها مطالبات و شعارهای اعتراضی زیر دیده میشد:
منزلت، معیشت حق مسلم ماست - ما خواهان حقوق بالاتر از خط فقر هستیم - خط فقر ٣ میلیون تومان، حقوق ما یک میلیون تومان - معلم بیدار است از تبعیض بیزار است - ما خواهان آموزش مدرن و مبتنی بر نیازهای جامعه هستیم - بودجه آموزشی هزینه نیست، سرمایه گذاری برای آینده است - آموزش کیفی برابر و رایگان میخواهیم- تشکل یابی حق مسلم ماست - خصوصی سازی مدارس را متوقف کنید - حقوق ما هیچ تناسبی با تورم کمر شکن ندارد - خط فقر سه میلیون تومان، حقوق معلم ۹٠٠ هزار تومان - تحقیر اجتماعی و اقتصادی معلم تا کی!!؟؟و....
بنا بر این گزارش از ساعات اولیه شکل گیری تجمع معلمان در مقابل مجلس، نیروهای امنیتی نیز بطور چشمگیری در محل حاضر بودند و اقدام به فیلمبرداری میکردند. بسیاری از معلمان نوار نوشته ای تحت عنوان " تجمع اعتراضی سکوت" را بر روی دهانشان چسبانده بودند.
در این تجمع تعدای از کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در همبستگی با معلمان شرکت کرده بودند و یکی از آنان بطور حضوری در دیداری با آقایان بهشتی و عبدی به عنوان مسئولین کانون صنفی معلمان، همبستگی کارگران و اتحادیه آزاد کارگران ایران را با اعتراضات و خواستهای معلمان اعلام کرد.
در انتهای این تجمع که حدود ساعت ۱۶ به پایان رسید همچنین شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و شعارهایی در حمایت از زندانیان معلم سر داده شد و شرکت کنندگان در حالی که پلاکاردهایشان را بدست داشتند تا ورودی مترو بصورت راهپیمائی حرکت کردند طوریکه به دلیل این اقدام از سوی معلمان، پلیس به ناچار خیابانهای مسیر حرکت به سمت مترو را مسدود کرد.

دهم اسفند ماه ۱۳۹۳

*****************

تجمع اعتراضی هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده است

تجمع اعتراضی معلمان که قرار بود از ساعت ١۴ امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شود از ساعت ۱۳/۳٠ ظهر با حضور تدریجی معلمان آغاز شده است و هم اکنون (ساعت ١۴/۳٠) هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده اند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، تا لحظه مخابره این خبر هیچیک از مسئولین مجلس شورای اسلامی جهت پاسخگوئی به اعتراض بر حق معلمان در میان آنان حاضر نشده اند و نماینده های معلمان تجمع کننده قطعنامه این تجمع را تحویل دبیرخانه مجلس داده اند. بنا بر این گزارش همچنانکه کانون صنفی معلمان پیشاپیش اعلام کرده بود این تجمع یک تجمع اعتراضی سکوت در مقابل مجلس است و هزاران معلم با در دست داشتن پلاکاردهایی در این تجمع حضور دارند که هر لحظه نیز بر تعداد آنان افزوده میشود. بر روی دهها پلاکاردی که در دست معلمان قرار دارد مطالبات و شعارهای اعتراضی زیر نوشته شده است:
منزلت، معیشت حق مسلم ماست - ما خواهان حقوق بالاتر از خط فقر هستیم - خط فقر ۳ میلیون تومان ، حقوق ما یک میلیون تومان - معلم بیدار است از تبعیض بیزار است - بودجه آموزشی هزینه نیست، سرمایه گذاری برای آینده است - تشکل یابی حق مسلم ماست - خصوصی سازی مدارس را متوقف کنید - حقوق ما هیچ تناسبی با تورم کمر شکن ندارد - خط فقر سه میلیون تومان، حقوق معلم ۹٠٠ هزار تومان
در این تجمع تعدادی از فعالین کارگری نیز در همبستگی و حمایت از اعتراض بر حق معلمان شرکت دارند.
خبر تکمیلی این تجمع متعاقبا از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دهم اسفند ماه ۱۳۹۳

*****************

بیانیه در حمایت از مطالبات معلمان، پرستاران و کارگران

شرایط زندگی مزدبگیران در ایران روزبه‌روز دشوارتر میشود و فاصله میان دریافتی آنها و آهنگ تورم هر دم فزونی می‌گیرد. معلمان، پرستاران و کارگران از سختی زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده و در روزهای اخیر به اعتراضهای گستردهتر دست زدهاند.
کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواستهای بحق این زحمتکشان، خواهان آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل آنها برای دستیابی به حقوق صنفی و انسانی‌شان است.

کانون نویسندگان ایران - چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳

*****************

اطلاعیه اعلام حمایت کانون های صنفی معلمان استان البرز، پاکدشت و اسلام شهر ازتجمع ١٠ اسفند

حقوق معلم و کارگر
در پی اطلاعیه ی کانون صنفی معلمان برای تجمع اعتراضی سکوت روز ١٠ اسفند در مقابل مجلس شورای اسلامی کانون های صنفی معلمان استان البرز، پاکدشت و اسلام شهر از این تجمع حمایت کردند. متن اطلاعیه ی حمایتی کانون صنفی معلمان استان البرز به شرح زیر است:

اطلاعیه ی اعلام حمایت کانون صنفی معلمان استان البرز ازتجمع ١٠اسفند

حقوق معلم و کارگر

به نام خداون جان وخرد
فرهنگیان استان البرز همگام با همکاران خود در سراسر کشور برای رسیدن به حقوق مادی و معنوی خود از تجمع روز 10اسفند فرهنگیان در سراسر کشور حمایت کرده واعلام می نماییم.
ما با برگزاری اعتراضات صنفی این روز همراهی نموده وهمراه با همکاران خود در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع مسالمت آمیز برگزار می نماییم. هیئت مدیره کانون های صنفی معلمان استان البرز
پیش تر کانون های صنفی معلمان اسلامشهر و پاکدشت نیز از اطلاعیه ی کانون صنفی معلمان اعلام حمایت کرده بودند.

*****************

تصمیم نهایی هیات مدیره کانون صنفی معلمان: تجمع ١٠ اسفند برگزار می شود

حقوق معلم و کارگر

در جلسه سه شنبه پنجم اسفند ٩٣ در جلسه ی هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان تصویب شد که تجمع ١٠ اسفند معلمان در اعتراض به وضعیت نابسامان آموزش و پرورش با استناد به اصل بیست و هفت قانون اساسی برگزار گردد.
این کانون با تاکید بر صنفی بودن این اعتراض، اعلام کرده است که چهارشنبه ششم اسفند اعضای هیات رییسه ی کانون صنفی معلمان آقایان محمد تقی فلاحی، اسماعیل عبدی و علی اکبر باغانی به وزارتخانه ی آموزش و پرورش رفته و برای گرفتن یک محل مناسب برای اعتراض مسالمت آمیز معلمان اقدام می نمایند.
اگر موافقت لازم در این باره انجام نپذیرد، کانون صنفی معلمان درباره ی محل برگزاری تجمع مسالمت آمیز معلمان ایران اطلاعیه صادر می نماید.

اطلاعیه کانون صنفی معلمان پیرامون تجمع اعتراضی ١٠ اسفند

به نام خداوند جان و خرد
اطلاعیه کانون صنفی معلمان پیرامون تجمع اعتراضی سکوت:
١- تجمع روز ١٠ اسفند برگزار می شود.
٢- در تهران تجمع از ساعت ١۴ الی ١٦ مقابل مجلس شورای اسلامی و در شهرستانهای شعبه ی کانون در ادارات آموزش و پرورش برگزار می گردد.
٣- تجمع معلمان مقابل پارلمان به شکل سکوت برگزار می شود.

کانون صنفی معلمان-اسفند ٩٣

اتحادیه آزاد کارگران ایران