افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب غذا در شرکت قطعات توربین شهریار

رامین کوهیاری                                                                                                   شنبه ٢۴ بهمن ۱٣٨٨

روز ٢٧ و ٢٨ ( یکشنبه و دوشنبه ) دیماه بیش از ۴٠٠ نفر از کارگران این شرکت اعم از رسمی و قراردادی در اعتراض به تعویق افتادن حقوق و دستمزد ها ( به مدت ١۵ روز ) و پایین بودن کیفیت غذا به مدت ۴٨ ساعت از خوردن غذای شرکت خودداری کردند.
در این اعتصاب غذا اکثریت کارگران ، اعم از شیفت شب و بخش خدمات شرکت داشتند.
کارفرمای شرکت توربین شهریار واقع در کرج از ترس سراسری شدن اعتصاب در همه کارخانه وتوقف تولید اقدام به برآورده کردن مطالبات کارگران شامل پرداخت حقوق و دستمزد آنان و نیز افزایش کیفیت غذا نمود.
این اعتصاب موفقیت آمیز علاوه براین که باعث رسیدن کارگران به مطالبات خود شد ، موجب تقویت حس همبستگی و اتحاد در میان آنان شد ، و کارگران درعمل دیدند که می توانند کارفرمایان و مدیران را به تسلیم وادارند.
این شیوه اعتراضی ( اعتصاب غذا ) برای گرفتن مطالبات کارگری قبلا" از سوی کارگران ایران خودرو در ١٢ اردیبهشت ٨٨ برای دریافت آکورد که مدیریت مبلغ آن را از سیصد هزار تومان به پنجاه هزار تومان تقلیل داده بود ، از سوی کارگران بخش شاتل به کار گرفته شد ومدیران به خاطر ترس از سراسری شدن اعتصاب در ایران خودرو بلافاصله حق آکورد را به طور کامل پرداخت کردند.
در اسفند ماه ٨٧ نیز تعداد ۴۵٠٠ نفر از کارگران ذوب آهن برای گرفتن ۵٠ % حق جذب خود با این شیوه اعتراضی ( اعتصاب غذا ) موفق به گرفتن مطالبه خود می شوند.
بدیهی است در شرایطی که بسیاری از کارگران برای دستمزدهای معوقه خود به اشکال مختلف راهپیمایی ( لوله سازی اهواز ) تحصن ، اعتصاب و یا کنترل بر تولید ( شرکت دنا ) اعتراض می کنند و هم اکنون شرکت های بزرگی در اراک همچون هپکو ، واگن سازی ، آذرآب ، آونگان و آلومنیوم سازی برای مطالبات خود در حال اعتراض و راهپیمایی هستند ، از شرکت ها و کارخانه های کلیدی چون نفت ، گاز ، برق ، خودرو سازی ها و .... انتظار می رود که با اعتصاب و دیگر اشکال مبارزاتی به حمایت از این کارگران اقدام کنند.

رامین کوهیاری - ٢٣/١١/١٣٨٨