افق روشن
www.ofros.com

تجمع و اعتراض کارگران نیروگاه دماوند

مبارزات پیگیر و متحدانه كارگران شركت قطعات توربین شهریار به بار نشست

کارگران نیروگاه ها                                                                                              شنبه ١٨ آبان ۱۳۹٢

تجمع و اعتراض کارگران نیروگاه دماوند

امروز شنبه ١٨ آبان ماه حدود یکصد نفر از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های معوقه در مقابل درب نیروگاه تجمع کردند.
کارگران از ماه های پیش به صورت فردی به شیوه های مختلف به پرداخت نشدن اضافه کاری، پاداش ها و تاخیر در پرداخت دستمزد ماهانه اعتراض کرده بودند. کارگران عاصی و خسته از شرایط حاکم بر نیروگاه از روزهای پیش با مشورت با هم قرار گذاشتند که به صورت گروهی به بی حقوقی های تحمیلی اعتراض کنند. هر کارگر نیروگاه حدود ٧ میلیون تومان از کارفرما طلب دارند و کارگران هیچ تشکلی برای پیگیری مطالبات شان ندارند.
نیروگاه ١٨ واحدی سیکل ترکیبی با ظرفیت ٢٨٠٠٠ مگاوات بزرگترین نیروگاه خاورمیانه است که به دنبال برنامه واگذاری نیروگاه ها از دولت به بخش خصوصی به بنیاد شهید واگذار شد.

کارگران نیروگاه های ایران

http://kargaran-nirugah.mihanblog.com

*******************

مبارزات پیگیر و متحدانه كارگران شركت قطعات توربین شهریار به بار نشست

پس از بیست و نه روز، اعتصاب كارگران شركت قطعات توربین شهریار بر سر خواست ها و مطالباتی چون توقف اخراج، بازگشت به كار كارگران اخراجی و پرداخت حقوق معوقه كه از اهم مطالبات این كارگران بوده ،امروز ( یكشنبه) مدیریت به خواست كارگران تمكین كرده و كارگران دست از اعتصاب كشیده اند.
با تعمق كمی روی مطالبات كارگران ِ این حلقه از جنبش كارگری، درمی یابیم كه مطالبات كارگران این كارخانه، مطالبات كلیه كارگران در این مقطع از مبارزات كارگری است. هم اكنون یكی از خواست های كارگران رفع معضل " عدم امنیت شغلی " است كه همچون پتكی بالای سر كارگران قرار گرفته است؛ هرگاه كارگران دست به اعتراض بزنند، پیمانی و قراردادی بودن را، به رخشان میكشند و به آنان گوشزد میكنند.
كارگران شركت هایی كه هم اكنون مبارزاتشان در جریان است عمده مطالباتشان همان خواست ها ی كارگران قطعات توربین شهریار است.
اینجاست كه به حق باید گفت مبارزات كارگران این بخش صنعت برق علیه سرمایه ، نه تنها بیانگر مطالبات كلیه كارگران صنعت برق است، بلكه كارگران قطعات توربین شهریار، خواست و مطالباتشان، خواسته های كلیه كارگرانی است كه هم اكنون در تقابل با سرمایه مبارزه میكنند.
از طرفی اما، هرچند مبارزات كارگران قطعات توربین شهریار دستاورد بزرگی در مبارزات كارگری محسوب میشود، اما در غیاب یك جنبش سراسری علیه سرمایه این پیروزی شكننده است و صاحبان سرمایه در كمین هستند كه به این پیروزی كارگری حمله كنند.
از این روست كه برای ایجاد سدی در مقابل سرمایه و حركت های بعدی و حفاظت از دستاوردهای كارگری، ایجاد جنبش سراسری كارگران یك ضرورت است.

كارگر صنعت برق - یكشنبه ۳٠ تیرماه ۹٢

*******************

درد دل یکی از همکاران نیروگاهی در نیروگاه دماوند

تا دستیابی به مطالبات مان اتحاد و همبستگی را حفظ کنیم

حدود یک ماه است (٢٨ روز) کارگران شرکت قطعات توربین شهریار در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود در اعتصاب به سر می برند؛ در شرایطی که کارگران و خانواده های آنان در حالت بیم و امید به سر می برند اما همچنان متحدانه پیگیر مطالبات خود هستند؛ قابل ذکر است خانواده های کارگران اخراجی نیز در همراهی با همسران شان جلو درب شرکت تجمع داشتند.
روز چهارشنبه گذشته صورتجلسه ای با دو بند از سوی کارگران به رویت مدیریت شرکت می رسد. مدیریت با قطع اخراج ها، بستن قراردادهای یکساله و پرداخت حقوق های معوقه موافقت می کند اما با شرط دیگر کارگران که در بند اول آمده بود که در صورت اخراج هر کارگری، به هر دلیلی حتا مثلن شرارت، بایستی با آگاهی کمیته انتظامی که نماینده کارگران در آن حضور دارد انجام گیرد مخالفت کرده بود؛ از این رو از امضای صورتجلسه سر باز زد. بعد از آن روز مطلبی به نقل از مدیر عامل در روزنامه صبح امروز چاپ می شود که ایشان گفته اند کارگران به خاطر اعتیاد اخراج شده اند. کارگران از این موضوع عصبانی می شوند که چرا مورد اتهام و دروغ پردازی قرار گرفته اند. در مقابل اعتراض کارگران مدیر عامل مصاحبه را انکار می کند. کارگران با روزنامه مذکور تماس می گیرند؛ در جواب کارگران گفته می شود نوار صوتی این مصاحبه در دفتر روزنامه موجود است. در خبری دیگر گفته می شود شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا ) و شرکت های وابسته به آن قرار است ده میلیارد تومان به شرکت قطعات توربین شهریار بدهند. روز سه شنبه بعد از ظهر- دیروز - شایعه ای بدین مضمون بالا می گیرد که مدیریت گفته با کلیه کارگران شرکت قرارداد یکساله ( تا پایان سال ۹٢ ) بسته می شود و حقوق های معوقه پرداخت می شود؛ شایعه چنان بالا گرفته بود که کارگران فکر می کردند تا آخر وقت اداری نوبت شان برای بستن قرارداد یکساله فرا می رسد؛ اما بالاخره ساعت کاری به پایان رسید و خبری از امضای قرارداد نشد. همچنین گفته می شود مدیرعامل که در اهواز به سر می برد به حسابداری دستور داده به مناسبت ماه رمضان به هر یک از کارگران پنجاه هزار تومان پرداخت شود.
امروز چهارشنبه- ٢٦ تیر ماه ۹٢ - گفته می شد هدف مدیر عاملی از اتهام زنی به کارگران آن هم در یک روزنامه رسمی کشور ، ایجاد تزلزل میان آنها بوده است تا به اتحاد و همبستگی شان که رمز پیروزی بوده خدشه وارد کند. همچنین امروز نیز برخی خوشبین هستند که امضای قراردادها به انجام می رسد.
هدف مدیر عامل از اتهام زنی و دروغ پردازی هر چه بوده باشد از جمله ضربه زدن به اتحاد کارگران و ایجاد تفرقه میان آنها، ما کارگران به تجربه دریافته ایم که تنها راهی که می تواند مطالبات مان را عملی کند اتحاد و ایستادگی است هم چنان که تاکنون ادامه داده ایم. بسیاری از هم طبقه ای های ما که از راه فروش نیروی کار شان،هم چون ما، زندگی می کنند ماه ها ایستادگی کردند تا خواست و مطالبات شان جامه عمل بپوشد. هم چنان که سال ها ست برای تامین امنیت شغلی مان مبارزه می کنیم از تجربه خود و دیگر هم طبقه ای های مان درس بگیریم و راه نفوذ هر گونه تفرقه و تزلزل را ببندیم.

چهارشنبه ۲٦ تیر ماه ۱۳۹٢

*******************

درد دل یکی از همکاران نیروگاهی در نیروگاه دماوند

نیروگاه شهدای پاکدشت (سیکل ترکیبی دماوند) که برای خصوصی سازی!!! به بنیاد شهید منتقل شده است به علت مدیریت غلط بنیاد و نابلدی مدیران بنیاد در امور نیروگاه داری، متاسفانه در حال تخریب تجهیزات می باشد. آیا واقعا این صحیح است بزرگترین نیروگاه خاور میانه به علت رد دیون دولت به اسم خصوصی سازی به دست ارگانی بیفتد که هیچ تجربه ای در امور نیروگاه ندارد؟ ایا واقعا ارزش این نیروگاه ٨٠٠ میلیارد!!! است؟ که در قبال بدهی ٨٠٠ میلیاردی به بنیاد داده شده است؟ آیا ارزش واقعی این نیروگاه با احتساب حتی دلار مبادله ای به چند برابر این مفدار نمی رسد؟ آیا صحیح است که نیروهای متخصص این نیروگاه (که سرمایه ای عظیم برای نیروگاه می باشند) به علت جو بد مدیریت و قطع مزایا توسط بنیاد در حال فراراز این نیرو گاه باشند؟ آیا صحیح است که نیروهای نیروگاه بدون اجازه آنها توسط دولت به بنیاد واگذار گردند در حالی که با آزمون دولتی به نیروگاه وارد شدند؟ اخر تا کی ناعدالتی؟ از همه مردم و مسئولان تقاضا دارم برای جلوگیری از نابود شدن این سرمایه ملی دست به کار شوند.

کارگران نیروگاه های ایران

جمعه ٢١ تیر ١٣٩٢

http://kargaran-nirugah.mihanblog.com