افق روشن
www.ofros.com

دیدارهای کارگران با خانواده ی رضا شهابی


کارگران ملاقات کننده                                                                                          سه شنبه ٢٦ مرداد ١٣٨٩

گروهی از کارگران از بخش های مختلف کارگری و از جمله چند کارگر اخراجی در روز سه شنبه ٢٦ مردادماه ٨٩ با خانواده ی رضا شهابی ،کارگر زندانی که در بند ٢٠٩ زندان اوین محبوس است دیدار کردند.
این چندمین دیدار ِکارگران با خانواده ی رضا شهابی بوده است و درآن عده ی دیگری از کارگران و دوستداران جنبش کارگری برای اعلام همبستگی با رضا شهابی و مبارزات وی و ملاقات با اعضای خانواده اش به منزل او رفتند.
کارگران در این ملاقات ضمن پرس و جو در باره ی آخرین وضعیت حبس وپرونده ی رضا شهابی ،برجسته ترین وجوه ِ مبارزاتی رضا شهابی نماینده ی کارگران شرکت واحد و از اعضای سندیکای کارگران این شرکت را باز شمردند.
از جمله در این نشست ، این نکته یادآوری شد که رضا به عنوان یک فعال کارگری ،در مبارزات کارگری خود به جای تکیه بر نهادهای سازشکار ِ کارگری بررجوع به کارگران و از جمله تکیه ی مالی- معنوی بر کارگران ( به جای هر دولت ،نهاد یا سازمان دیگر ) تاکید داشته است.
در این ملاقات همچنین از اقدامات انجام شده توسط خانواده و دوستان رضا شهابی در پیگیری وضعیت قضایی پرونده وی پرس و جو به عمل امد. مورد بسیار چشمگیرو قابل تقدیری که در این دیدار به وضوح مشخص بود روحیه ی بسیار بالای همسر رضا شهابی و دیگر اعضای خانواده اش و باورهای ایشان به اندیشه ها و تلاش های رضا بود که نشانگر پیوند اندیشه و مبارزات رضا با خانواده اش می باشد.

کارگران ملاقات کننده - ٢٦ مرداد ماه ٨٩