افق روشن
www.ofros.com

تشدید فشار بر فعالان کارگری و اجتماعی


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                     شنبه ٧ تیر ۱۳۹۳

بیش از ٢۵ روز است که رضا شهابی در اعتراض به انتقال به زندان گوهر دشت و بی توجهی نسبت به وضعیت درمانی اش در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
بهنام ابراهیم زاده همچنان ممنوع الملاقات است.
محمد مولانایی، واحد سیده، یوسف آبخرابات و افشین ندیمی از اعضای کمیته هماهنگی در شهرهای مهاباد و کامیاران در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند و حسن رسول نژاد، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور، محمد کریمی و غالب حسینی از اعضای کمیته ی هماهنگی در شهرهای بوکان و سنندج، محکومیت‌شان به تائید دادگاه تجدید نظر رسیده و باید به زندان بروند.
شاهرخ زمانی، محمد جراحی در زندان گوهردشت و تبریز به سر می برند و پس ازگذشت ٢٠ روزاز بازداشت سعید شیرزاد، هیچ خبری از این کارگر و فعال حقوق کودکان کار به خانواده‌ی وی داده نشده است.
این بگیر و ببندها در میان فعالان کارگری واجتماعی در حالی صورت می‌گیرد که سازش با سرمایه‌های بین‌المللی و دعوت از سرمایه‌داران جهانی برای سرمایه‌گذاری‌های هرچه بیشتر در ایران هر روز ابعاد وسیعتری می یابد. گویا برای خوش‌آمدگوئی به این سرمایه‌گذاران باید فشار را بر فعالان کارگری و اجتماعی بیشتر کرد تاامنیت سرمایه‌هایشان بیشتر شود.
قدرتمداران باید بدانند که با این بگیرو ببند ها و فشار بیشتر بر فعالان کارگری و اجتماعی نمی‌توانند از مشکلاتی فرار کنند که خود با سیاست‌های غیر مردمی خودشان به وجود آورده اند.
ما خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه فعالان کارگری و اجتماعی و رعایت ابتدائی‌ترین حقوق انسانی تمام زندانیان هستیم.

کانون مدافعان حقوق کارگر

تیر ۱۳۹۳