افق روشن
www.ofros.com

حادثه ای دیگر در پارس جنوبی


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                     یکشنبه ١٩ آذر ١٣٩١

با نهایت تاسف، رضا رستمی کارگر اسکلت بندی (فورمن استراکچر) اهل نورآباد ، روز گذشته (شنبه ١٨ آذرماه ١٣٩١) به علت پرت شدن از اسکلت فوت کرد. وی در شرکت هانمک، پیمانکار شرکت پتروپارس در فاز ١٩ طرح توسعه پارس جنوبی، مشغول به کار بوده است. این کارگاه بین کنگان و عسلویه واقع شده است.
چند روز قبل نیز کارگری به نام دانیال به علت نبود وسایل ایمنی سقوط کرده و هم اکنون در بیمارستان شیراز بستری است و حال وی وخیم گزارش شده است.
پرسش اصلی این است که تا کی باید کارگران بهای سودطلبی شرکت های پیمانکاری و سرمایه داران را با جان خود بپردازند؟ در حالی که هزینه های ایمن سازی محیط های کار بسیار بسیار کمتر از هزینه های ناشی از فوت، درمان و نقص عضو کارگران است.
در نبود تشکل های مستقل کارگری، انگار اراده ای برای چنین کاری وجود ندارد. هنگامی که وزیر محترم نفت کشته شدن کارگران را با کشته شدگان جنگ مقایسه می کنند و آن را امری طبیعی و اجتناب ناپذیر تلقی می کنند، در واقع به کارفرمایان سودجو مجوز ادامه ی کار بدون رعایت ایمن سازی محیط های کار را به بهای جان کارگران و از هم پاشیدن خانواده هایشان می دهند.

کانون مدافعان حقوق کارگر