افق روشن
www.ofros.com

انتقال شاهرخ زمانی به زندان تبریز و پایان اعتصاب غذای وی


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                             چهارشنبه ٢٢ تیرماه ١٣٩٠

چهارشنبه ٢٢ تیر ١٣٨٩- شاهرخ زمانی، از اعضای هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش، بعد از گذراندن ٣۴ روز انفرادی، امروز از اداره اطلات تبریز به زندان تبریز منتقل شد. شاهرخ زمانی، که بعد از گذشت یک هفته از بازداشت، برای اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود، دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از انتقال به زندان تبریز، با درخواست دیگر زندانیان، به اعتصاب غذای خود پایان داد.
به گفته خانواده این فعال کارگری، وی از نظر وضعیت جسمی و روحی، در شرایط بدی قرار داشته و نیاز به مداوا و رسیدگی پزشکی دارد. در حال حاضر هیچ اتهامی به شاهرخ زمانی تفهیم نشده است.
شاهرخ زمانی، شب ١٨ خرداد، در مسیر تهران به تبریز، بازداشت شده بود. وی تا این لحظه، بدون دلیل در بازداشت به سر می برد.

کانون مدافعان حقوق کارگر