افق روشن
www.ofros.com

دستگیری فریبرز رییس دانا


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                  دوشنبه ١ خرداد ١٣٩١

صبح امروز، دوشنبه اول خرداد١٣٩١، فریبرز رییس دانا برای اجرای حكم یك سال زندان خود بازداشت و به اوین منتقل شد.

کانون مدافعان حقوق کارگر