افق روشن
www.ofros.com

شاهرخ زمانی و محمد جراحی همچنان در بند قرنطینه زندان تبریز


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                 جمعه ٧ بهمن ماه ١٣٩٠

شاهرخ زمانی و محمد جراحی همچنان در بند قرنطینه زندان تبریز نگهداری می شوند

برابر اخبار رسیده، شاهرخ زمانی ومحمد جراحی در بند قرنطینه بدون لباس گرم و وسائل گرم كننده در شرائط سختی به سر می برند. همچنان پس از ده روز، زندان بانان از ملاقات خانواده و در یافت لباس گرم برای این دو زندانی جلوگیری می كنند . مقامات زندان به اعتراض های مكرر این دو زندانی تاكنون توجه نكرده و بدین وسیله آنان را تحت فشارهای جسمی وروانی قرار می دهند. در حالی كه داشتن لباس گرم از حقوق اولیه زندانی است.

کانون مدافعان حقوق کارگر