افق روشن
www.ofros.com

بازداشت محمد جراحی


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                 پنجشنبه ٢۹ دی ماه ١٣٩٠

به دنبال دستگیری شاهرخ زمانی ، محمدد جراحی نیز در منزلش بازداشت شد. محمد جراحی طی تماس تلفنی از بند قرنطینه ی زندان تبریز اطلاع داده كه او و شاهرخ زمانی برای اجرای حكم به زندان برده شده اند.
به گفته ی محمد جراحی هیچ احضاریه برای این دو نفر ارسال نشده است وآنها به صورت ناگهانی وغافلگیرانه برای اجرای حكم بازداشت شده اند. درحالی كه بر طبق روال معمول،‌ برای افرادی كه دارای وثیقه هستند قانونا باید ابتدا حكم به خود متهم و سپس به ضامن یا وثیقه گذار آنان ابلاغ شود.
لازم به ذكر است كه محمد جراحی به ۵ سال و ششم ماه و شاهرخ زمانی به ١١ سال زندان محكوم شده بودند با قرار وثیقه در بیرون زندان به سر می برده اند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۰