افق روشن
www.ofros.com

علی اخوان آزاد شد


كانون مدافعان حقوق كارگر                                                                                پنجشنبه ٢٦ مرداد ١٣٩١

روز ۴ شنبه همراه با تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی، علی اخوان فعال كارگری كه به یك سال ونیم حبس محكوم بود پس از گذراندن ٧ ماه از دوران محكومیت خود از بند ٣۵٠ اوین آزاد شد. این آزادی را به خانواده و كلیه فعالین كارگری واجتماعی تبریك گفته و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی هستیم.
با امید ‌آنكه هیچ فردی به خاطر ابراز عقیده و داشتن نظرات مخالف ودفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان در زندان نباشد.

كانون مدافعان حقوق كارگر