افق روشن
www.ofros.com

گزارش مختصری از خودروسازی سایپا کاشان و شمیم پژوهش


کارگران خودروسازی                                                                                  چهارشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩١

گزارش مختصری از خودروسازی سایپا کاشان

شرکت سایپا کاشان، وابسته به گروه خودروسازی سایپا، یکی از آخرین و بزرگ ترین مراکز تولید خودرو در ایران و حتی خاورمیانه است. این شرکت، که هنوز ساخت و سازِ آن به پایان نرسیده است و ساخت ده ها سالن تولید، مونتاژ، انبار، رنگ و... در آن ادامه دارد، در زمینی به مساحت ٣١٨ هکتار در ١۴ کیلومتری جنوب کاشان، جادۀ اردستان، واقع شده است. از آبان ١٣٨٨ فاز اول تولیدِ خود را شروع کرد و سه مدل خودرو (پراید ١١١ هاچ بک، پراید ١٣٢ و تیبا یا مینیاتور) را به بازار فرستاد. سال گذشته حدود صدهزار دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید شده است و این تعداد قرار بود در سال ١٣٩١ به صد و پنجاه هزار دستگاه برسد. اما از دی ماه سالِ گذشته تولید نه تنها در سایپا کاشان بلکه در سایپا و پارس خودرو اُفت کرده است. اکثر سالن ها تولید خود را از سه شیفت به دو شیفت و حتی یک شیفت کاهش داده اند. تمام پنج شنبه ها تعطیل شده است. این شرکت ها در بیش اوقات با نبود یا کمبود قطعات همچون اکسل جلو، اکسل عقب، چراغ های عقب و جلو، لاستیکِ دورِ در، دستۀ سیم برق، زه سقف، سپر، جلوپنجره، سیمِ کلاج و حتی گاه موتور، صندلی، شیشه، پمپ کولر، استارت، دینام و نظایر آن ها مواجه می شوند، و خط تولید گاه حتی تا ١٢ ساعت و بیشتر متوقف می گردد. مسئلۀ حائز اهمیت این است که شرکت سایپا کاشان شیفت های دو و سه خود را منحل کرده و همۀ کارگران را به شیفت روزکار منتقل نموده است. این امر فضایی از یأس و ناامیدی در میان کارگران به وجود آورده است، به طوری که کارگران احتمال می دهند قراردادشان تمدید نشود.هم اکنون در سایپا کاشان روزانه ۴٠ تا ۵٠ دستگاه خودرو تولید می شود و این تعداد در بهترین حالت یک دهم تولید روزانۀ سال پیش است. این در حالی است که قرار بود تولیدِ بخش مهمی از محصولات شرکت های سایپا و پارس خودرو از تهران به کاشان منتقل شود.
وضعیت سایپا کاشان شاهد دیگری بر اوضاع بحرانی و وخیم شرکت های خودروسازی ایران و قطعه سازانِ وابسته به آن هاست، اوضاعی که چشم انداز اوج گیریِ اخراج کارگران در ابعادی به مراتب گسترده تر از قبل را پیش چشم ما به تصویر می کشد.

کارگران خودروسازی - ٦ اردیبهشت ١٣٩١

*****************

گزارشی از شرکت شمیم پژوهش

شرکت شمیم پژوهش سازندۀ لولۀ ترمز خودرو برای شرکت های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو است. این شرکت قبلاً در سه راه آدران قرارداشت و در سالنی متروکه و اجاره ای با ظرفیتی پایین لولۀ ترمز تولید می کرد. اما در حال حاضر سالن تولید خود را به شهرک صنعتی شمس واقع در اتوبان تهران- قم، قبل از فرودگاه امام خمینی، منتقل کرده و از محل سودی که از شیرۀ جان کارگران بیرون کشیده توانسته است مالک زمین و چندین سالن بزرگ در این شهرک صنعتی شود. مالک شرکت شمیم پژوهش، که حاج آقا اسماعیل زاده نام دارد، همچنین شرکت دیگری به نام تبادل کار را خریده است که در کیلومتر ٩ جادۀ مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، قرار دارد. این حاج آقای سرمایه دار در اواخر اسفند ١٣٩٠، به بهانۀ خوابیدنِ خطوط تولید پراید در سایپا و پارس خودرو و عدم دریافت طلب خود از شرکت های سازه گسترِ سایپا و ایساکو و ساپکو (که برای گروه های صنعتی سایپا و ایران خودرو قطعات تأمین می کنند)، از ٢۵٠ نفر کارگر خود ٢٠٠ نفر را اخراج کرد و اکنون با ۵٠ نفرِ بقیه قرارداد یک ماهه بسته است، که در صورت ادامۀ تولید ماه به ماه آن را تمدید کند. یک شرط دیگرِ ادامۀ کار این ۵٠ کارگر این است که حقوق خود را سه ماه یک بار طلب کنند.
ما قبلاً نیز اخبار و گزارش هایی دربارۀ اوضاع بحرانی تولید در گروه های صنعتی خودروسازی و شرکت های وابسته به آن ها منتشر کرده ایم و گزارش حاضر و نیز خبر تکان دهندۀ اخراج ٦٠٠ کارگر شهاب خودرو (لیلاند موتور سابق) در اواسط فروردین ماه امسال مؤید این اوضاع بحرانی است که زندگی ده ها هزار کارگر خودروسازی را تهدید می کند.

کارگران خودروسازی - ٣٠ فروردین ١٣٩١

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری