افق روشن
www.ofros.com

درگیری درمحل برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان کارگران ایران خودرو

خودروکار                                                                                                          یکشنبه ۴ بهمن ۱٣٨٨


وزارت کشور از انتخاب نمایندگان کارگران بازنشسته ایران خودرو جلوگیری کرد

کانون بازنشستکان کارگران ایران خودرو در آستانه انحلال قرار گرفت

روزیکشنبه چهارم بهمن ماه۸۸ صدها کارگربازنشسته ایران خودرو با وجود کهولت سن برای دومین بار از راههای دور از شهرستانها به محل برگزاری انتخاب نمایندگان کانون بازنشستگان خود در سالن ساپکو گرد هم آمده بودند تا نشان بدهند برای کارگران تشکل با همه مشکلات ونارسائی ها چقدر اهمیت دارد.
کارگران بازنشسته که سالها از ایجاد هر گونه تشکل در داخل شرکت ودر حین کار محروم بودند ولی بعد از بازنشسته شدن چاره حضور وزنده بودن خودرا وبرای حل مشکلات ودور هم جمع شدن را داشتن تشکل دیده بودند وبرای همین چند سال پیش تشکل کانون بازنشسته را تشکیل داده و حتی آن را در وزارت کشور به ثبت رسانده بودند وکانون را به یکی از کانون های فعال در عرصه مبارزاتی ساختند.
کارگران بازنشسته با کوله باری از تجربه بر خلاف کارگران شاغل ایران خودرو همچنان برای فعالیت کانون خود پافشاری می کنند در حالیکه انتخابات ۲۰دی ماه به علت مشکلات زیاد ودرگیری برگزار نشد.
این بار همه آمده بودند تا اجازه ندهند کانون بازنشستگان منحل شود.
در حضور پرشور کارگران نمایندگان یکی روی سن رفتند وخودرا بار دیگر به همکاران خود معروفی کردند.ومنتظر ماندند تا نمایندگان وزارت کشور تشریف بیاورند. حدود ساعت ۱۲ ظهر سروکله نمایندگان وزارت کشور در میات اعتراض کارگران وارد سالن شدند.
وبعد از کلی قصه بافی با کمال وقاحت اعلام کردند این انتخابات مورد تائید وزارت کشور وکمسیون ماده ۱۰ نمی باشد. وقتی که همه کاندیدهها روی سن بودند از آنها خواستند سالن را ترک کنند.ولی این کار نمایندگان وزارت کشور با اعتراض کارگران مواجه شد وکارگران اعلام کردند ما سالن را ترک نخواهیم کرد ما برای انتخابات آمده ایم وباید نمایندگان خودر انتخاب کنیم.
نمایند وزارت کار وقتی که با اعتراض یکپارچه کارگران مواجه شد اعلام کرد شما رای بدهید ما انتخابات را باطل اعلام می کنیم.
وبا آوردن بهانه های مختلف وتهدید کارگران در میان فریاد کارگران که می گفتند این یک توهین آشکار به کارگران است سالن را ترک کرد. وبدین ترتیب نماینده وزارت کشور شقاقی از انتخاب نمایندگان کارگران ایران خودرو جلوگیری به عمل آورد وعملا انتخابات به هم خورد.

كارگران ايران خودرو- یکشنبه چهارم بهمن ١٣٨٨