افق روشن
www.ofros.com

کارگران شرکت زرین بنا پنج ماه است که حقوق نگرفته اند


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   سه شنبه ۱٨ آبان ١٣٨٩

بر اساس خبری که برای ما ارسال شده، کارگران شرکت زرین بنا ( پارسیان) پنج ماه است که حقوق ماهیانه شان به تعویق افتاده است. این مرکز تولیدی در ٣٠ کیلومتری محور سنندج – دهگلان قرار دارد و تولید کننده پروفیل و شیشه دوجداره می باشد.
در شرکت زرین بنا ٤٠ نفر کارگر کار می کنند که همگی آنها قرار دادی هستند. این کارگران از ساعت ٨ صبح در شرکت کارشان را شروع می کنند و بیش از ١٠ ساعت کار روزانه انجام می دهند. علاوه بر این زمان رفت و برگشت آنها که حدود ٢ ساعت طول می کشد را به عنوان زمان کاری به حساب نمی آورند و از نظر ساعت کاری، شدیدترین استثمار بر آنان تحمیل می شود.
برخی از کارگرانی که در بدو ورود کارشان را در شرکت زرین بنا شروع می کنند، ابتدا مدتی به بهانه کار آموزی و دوره کار آزمایشی، بدون حقوق مشخص و ثابتی، مورد بهره کشی قرار می گیرند. کارگران این شرکت، روزانه 3 تریلر مواد شیمیائی و مواد اولیه را جهت استفاده تخلیه می کنند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن محکوم کردن تحمیل شرایط سخت کاری به کارگران شرکت زرین بنا ( پارسیان) سنندج، خواستار پرداخت کلیه حقوق های معوقه ی آنها و دیگر کارگران ایران است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٨ آبان ١٣٨٩