افق روشن
www.ofros.com

احضار مهرداد امین وزیری فعال کارگری به دادگاه


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                پنجشنبه ۷ مهرماه ١٣٩٠

روز سه شنبه ۵ مهر ماه ١٣٩٠طی احضاریه ای که به مهرداد امین وزیری فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ابلاغ شد ، نامبرده باید به دلیل اتهامات واهی وارده در روز ٢٠ مهر ماه سال جاری ساعت ٩:٣٠ دقیقه خود را به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج معرفی نماید.
لازم به ذکر است که مهرداد امین وزیری در روز ١٠ بهمن ماه سال ٨٩ در محل کار خود بازداشت شد و پس از یک هفته با قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۰