افق روشن
www.ofros.com

تجمع، تجمع مجدد خانوادۀ فعالین کارگری و اعلام آمادگی برای پیوستن به تحصن


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 شنبه ١٧ اردیبهشت ١٣٩٠

                              یدالله قطبی                        غالب حسینی                    خالد حسینی                      وفا قادری
__________________________________

اعلام آمادگی برای پیوستن به تحصن اعتراضی در سنندج

بر اساس خبر ارسالی از سوی " جمع کثیری از کارگران و خانواده هایشان در شهر سنندج" به کمیته هماهنگی،این کارگران و خانواده هایشان در شهر سنندج ،ضمن اعلام همبستگی با خانواده های چهار فعال کارگری دربند ،برای پیوستن به تجمع و تحصن اعتراضی این چهار خانواده اعلام آمادگی کرده اند.
مطابق اخباری که در میان خانواده های کارگران و فعالان کارگری در شهر سنندج در جریان است،مقامات امنیتی با حضور در جمع اعتراضی خانواده های زندانیان قول اکید داده اند که تا روز یکشنبه ١٨ اردیبهشت ماه ،تمامی چهار زندانی بدون قید و شرط آزاد خواهند شد.
جمع کثیری از کارگران و خانواده هایشان علاوه بر دیدار یا تماس با خانواده ی زندانیان و یا از طرق دیگر از جمله اعلام به فعالان کارگری ،اعلام کرده اند در صورتی که این زندانیان تا روز یکشنبه آزاد نشوند،آنان با تمام توان خود و تا آزادی زندانیان به تجمع خانواده های زندانیان خواهند پیوست.
قابل ذکر است که خالد حسینی،وفا قادری،غالب حسینی و یداله قطبی چهار فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری هستند که در روزهای شنبه و یکشنبه ١٠ و ١١ اردیبهشت،بی هیچ دلیلی توسط مقامات امنیتی دستگیر شده اند و مطابق اعلام تلفنی خودشان اکنون از سوی بازجویان تحت فشار هستند که تعهد دهند از کمیته هماهنگی استعفا دهند اما با مخالفت شدید آنها مواجه شده اند و هر چهار نفر اکیدا از کمیته هماهنگی و فعالیت های کارگری خود دفاع نموده اند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت این فعالین کارگری،خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و سایر کارگران و فعالان کارگری می باشد.

**********

تجمع مجدد خانواده فعالین کارگری بازداشت شده، در مقابل اداره اطلاعات

بعد از تجمع چهارشنبه ١۴/٢/١٣٩٠، باز هم صبح روز پنج‌شنبه ١۵ اردیبهشت ماه، تعداد ٣٠ نفر از دوستان و خانواده‌ی چهار فعال کارگری بازداشت شده در مقابل اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع زدند.
در این تجمع آنها دوباره خواستارِ آزادی بی‌قید و شرطِ وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی شدند. تجمع کنندگان با نوشتن خواست‌های‌شان و تحویل آن به اداره‌ی اطلاعات گفتند: "در صورت ادامه بازداشتِ فعالین کارگری، اعضای خانواده آن‌ها با تعداد بیشتری مقابل اداره اطلاعات تجمع خواهند کرد".
همچنین در این تجمع نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها حضوری گسترده داشتند و خواستار متفرق شدن تجمع کنندگان بودند.

**********

تجمع خانواده ی فعالین کارگری بازداشت شده در مقابل اداره اطلاعات

بر اساس گزارش رسیده، خانواده و دوستان وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی از فعالین کارگری و اعضای بازداشتی کمیته‌ی هماهنگی در مقابل اداره اطلاعات شهر سنندج تجمع کردند.
پس از چند روز بی خبری از وضعیت کارگران و فعالینِ کارگری در بند، روز چهارشنبه ١۴/٢/١٣٩٠ ساعت ١٠ صبح تا ساعت یک بعد از ظهر خانواده بازداشت شدگان مقابل آن اداره تجمع و خواستارِ آزادی بی قید و شرطِ آن ها شدند. این در حالی است خانواده ی آن ها بعد از چند روز از بازداشتِ این فعالین هیچ گونه خبری از آن ها نداشتند. بعد از این تجمع، بازداشت شدگان با خانواده تماس گرفتند.
لازم به ذکر است که مامورین اطلاعاتی به اعضای خانواده ها اعلام کرده اند که در صورتی که بازداشت شدگان تعهد کتبی بدهند که با کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری قطع ارتباط کنند، به زودی آزاد خواهند شد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن بازداشتِ فعالین کارگری خواستار آزادیِ بی قید و شرطِ و فوری آنان است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

اردیبهشت ۱۳۹۰