افق روشن
www.ofros.com

محکومیت تداوم بازداشت عادله چراغی


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                      یکشنبه ٩ مهر ١٣٩١

اکنون ٧ روز از بازداشت عادله چراغی، همسر علیرضا عسگری، توسط نیروهای امنیتی می گذرد و آنان هنوز هیچ توضیحی در مورد وضعیت وی نمی دهند و خانواده و نزدیکان خانم چراغی خبر دقیقی از وضعیت وی ندارند. همانطور که در خبر پیشین نیز ذکر کردیم ایشان تاکنون هیچگونه فعالیتی نداشته اند و در روز مجمع عمومی نیز تنها به دلیل حضور در محل که کارگاه خیاطی ایشان در آنجا قرار داشت بازداشت شد که البته با روشن شدن عدم ارتباط اش با کمیته و فعالیت های کارگری به سرعت آزاد شد.
کمیته ی هماهنگی ضمن محکوم کردن بازداشت عادله چراغی، این اقدام نیروهای امنیتی را در راستای فشار بر کارگران و فعالان کارگری می داند، اقدامی که مشابه آن چندی پیش با به دادگاه کشیدن شهناز سگوند، همسر علی نجاتی، اتفاق افتاد. عادله چراغی همچنین از مشکل قلبی رنج می برد و به همین دلیل و همچنین عدم آشنایی ایشان با فضاهای اطلاعاتی و بازجویی، نگرانی در مورد سلامتی وی بسیار زیاد است. عادله چراغی باید فوراً و بی هیچ قید و شرطی آزاد شود.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۹ مهرماه ۱۳۹۱