افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران اخراجی کارخانه آجرپزی شل در مقابل استانداری کردستان


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 دوشنبه ٢٦ دی ماه ١٣٩٠

بنا به خبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، ١٧ نفر از کارگران اخراجی کارخانه آجرپزی شل واقع در جاده سنندج - کامیاران روز یکشنبه ٢۵/١٠/٩٠ در مقابل استانداری کردستان تجمع کردند. این کارگران در پی عدم نتیجه گیری از نامه نگاری با نهادهای دولتی برای پیگیری وضعیت خود و احقاق حقوقشان دست به این تجمع زدند. با گذشت زمان کوتاهی از این تجمع مامورین انتظامی با حضور در محل خواستار متفرق شدن کارگران شدند. در پی این قضیه کارگران با انتخاب نماینده و فرستادن وی به داخل استانداری پیگیر وضعیت شغلی خود شدند که متاسفانه مسئولین مربوطه به نماینده آنان نیز جواب قانع کننده ای نداده و تنها خواستار آرامش کارگران شدند و کارگران بدون گرفتن نتیجه متفرق گشتند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- دوشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۰