افق روشن
www.ofros.com

تعداد قربانیان حادثه جاده شهر صنعتی رشت افزایش یافت


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 شنبه ٨ مرداد ماه ١٣٩٠

به دنبال حادثه تصادف سرویس شرکت تافته با دو کامیون حمل زباله که هفته گذشته به دلیل ورود احشام به جاده و انحراف کامیون حمل زباله روی داد و منجر به کشته شدن دونفر در دم و زخمی شدن ١١ نفر شده بود، ۴ نفر دیگر از مصدومین به دلیل شدت جراحات وارده درگذشتند و به این ترتیب تعداد کشته شدگان به ٦ نفر رسید(١ نفر راننده کامیون و۵ نفر از کارگران شرکت تافته) در ضمن در مورد سایر آسیب دیدگان مواردی منجر به قطع عضو گردیده .
به راستی چه کسی پاسخگوی خانواده های این کارگران خواهد بود؟کارگرانی که هنوز سپیده نزده از خانه خارج می شوند و روزی دوبار این جاده خطرناک را که بارها و بارها قربانی گرفته طی می کنند ( رانندگان روزی چند بار این مسیررا طی می کنند و احتمال بروز تصادف برای آنان چند برابر است) تا با تحمل مشکلات بتوانند شرافتمندانه زندگی کنند.
به راستی چه کسانی مسببین اصلی این حوادث هستند؟
کشاورزان زحمتکش و صاحبان احشام که در منطقه ای کشاورزی زندگی می کنند که جاده ای از میان آن می گذرد؟
رانندگانی که همه روزه جان خود را به خطر می اندازند تا لقمه ای نان برای کودکان خود تهیه کنند؟
و یا مسئولینی که برایشان صرف ندارد جاده ای استاندارد با عرض مناسب ،حفاظ و کنترل های لازم راهنمایی و رانندگی جهت حفاظت از جان صدها کارگر و راننده ایجاد کنند؟
آیا این حق مسلم کارگرانی که خود مولد اینهمه ثروت هستند نیست که از حداقل ایمنی جانی برخوردار باشند؟

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- ٦ مرداد ١٣٩٠

لینک خبر تکمیلی سانحه رانندگی در جاده شهر صنعتی رشت که در سایت کمیته درج گردیده: اینجا کلیک کنید.