افق روشن
www.ofros.com

تجمع دست فروشان در سنندج، اخراج در کشت و صنعت مهاباد و کاشی کسری


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                  شنبه ١٩ فروردین ١٣٩١

اعتراض و تجمع دست فروشان میدان گاز در مقابل شهرداری و استانداری شهر سنندج

از تاریخ ١۵/١/٩١ مامورین شهرداری سنندج اقدام به جمع آوری دستفروشان میدان گاز این شهر نموده و مانع کار آنها شدند. به گفته ی یکی از دستفروشان به آنها گفته اند که دیگر حق دستفروشی در این محل را ندارند که البته با مقاومت جدی آنان روبرو شده اند.
در پی این مقاومت شهرداری به آنها وعده داد که بعد از تعطیلات نوروزی می توانند به محل کسب خود برگردند اما بعد از تعطیلات نیز به آنها اجازه کار در این محل داده نشد. در نتیجه صبح روز سه شنبه ١۵/١/٩١ دست فروشان در مقابل شهرداری منطقه تجمع و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند که با جواب سربالای شهرداری مواجه شدند؛ آنها به ناچار به درون شهرداری هجوم برده که در پی این واقعه وقتی شهردار با این دست فروشان جان به لب آمده مواجه شد از آنان خواست که نماینده خود را معرفی کنند.
نمایندگان دستفروشان به درون شهرداری رفته و با توضیح مشکلات خود و اینکه چندین سال است که در این مکان مشغول به کار هستند خواهان برگشت به محل کسب خود شدند. شهرداری منطقه با گفتن اینکه این مسئله در حیطه اختیارات شهرداری نیست آنها را به استانداری ارجاع داد.
بعد از این جواب شهرداری، دست فروشا ن همگی به استانداری مراجعه کرده که جواب منفی مسئولین باعث شد همه دست فروشان معترض به داخل استانداری رفته و مطالبات خود را با معاون استانداری مطرح کرده و همچنین طی نامه ای خواستار جواب استانداری به مسائل شان شدند. در مقابل معاون استاندار به آنها گفته که « تجمع خود را به هم بزنید، مگر از جان خودتان سیر شدید»؛ آنها همگی گفتند که: « بله آدم وقتی گرسنه باشد و جانش به لبش برسد به داخل دهان شیر هم می رود.»
برخورد نیروهای امنیتی هم نتوانست دستفروشان خشمگین را پراکنده کند و باعث شد که استانداری اعلام کند که ما مشکلی با کار شما در این مکان نداریم و بایستی شهرداری کل به شما مجوز بدهد.
در ادامه همگی به شهرداری کل منطقه مراجعه کردند و خواستار جواب قطعی از سوی شهرداری کل شدند که شهرداری کل به آنها اعلام کرد که این منطقه را به پیمانکار واگذار کرده و پیمانکار خود اقدام به جمع آوری دست فروشان کرده است . دست فروشان به آنها گفتند « شما می خواهید با خصوصی سازی ، بی قانونی و فقر و فلاکت را توسعه دهید؟! یکباره به ما بگویید که شما ایرانی نیستید و حق ندارید بر روی این آب و خاک زندگی کنید!»
پیگیری و مقاومت دستفروشان باعث شد که شهرداری کل به آنها قول بدهد که تا روز یکشنبه ٩١/١/٢٠ تکلیف آنها را مشخص خواهد کرد و به آنها وعده بازگشت به محل کسب شان را داد.
در مقابل، دست فروشان نیز گفتند چنانچه تا روز یکشنبه ٩١/١/٢٠ به آنها اجازه داده نشود که به محل کسب خود در میدان گاز برگردند، دوباره با خانواده هایشان دست به تجمع خواهند زد.

١٨ فروردین ١٣٩١

****************

اخراج بیش از بیست نفر از کارگران کشت و صنعت مهاباد

از اوایل سال جدید و به دنبال افزایش سرسام آور قیمت ها، شرکت کشت و صنعت مهاباد به دلیل افزایش بیش از حد قیمت دانه مرغی از خرید دانه در موقع مقرر سر باز زده و دست به اخراج کارگران این شرکت زده است.
در آخرین مرحله از این اخراج سازی ها شرکت مذکور با اخراج ٢١ نفر از کارگران واحد یک این مجموعه واقع در جاده مهاباد میاندوآب، بهار را برای این کارگران به زمستان تبدیل کرد.
همچنین کارفرما اعلام نموده که روزهای ١۵ و ١٦ فروردین در مورد برگشت به کار تعدادی از کارگران اعلام نظر خواهد کرد. شرکت مذکور دارای واحدهای ٢ و ٣ و جوجه کشی در مسیر جاده مهاباد ارومیه می باشد که به علت ارتباط زنجیروار این واحدها به یکدیگر با ادامه وضعیت موجود احتمال اخراج کارگران این واحدها نیز وجود دارد.

****************

اخراج کارگران کارخانه کاشی کسری سنندج

کارفرمای کارخانه ی کاشی کسری سنندج در ادامه ی اخراج سازی های سال ٩٠، در روزهای پایان سال ١٢ نفر از کارگران را اخراج کرد. این کارگران از ١ تا ١٠ سال سابقه ی کار دارند.
هم چنین این کارفرما در سال ٧٩ از تمامی کارگران این کارخانه مبلغ 2 میلیون تومان بابت واگذاری مسکن و تحت عنوان تعاونی مسکن دریافت نموده و تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١۴ فروردین ١٣٩١