افق روشن
www.ofros.com

سلامتی «شیث امانی» در خطر است


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                               دوشنبه ٨ اسفند ماه ١٣٩٠

شیث امانی فعال کارگری در بند و عضو هیئت‌مدیره‌ی «اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران»، که مدتی است در حال سپری کردن دوره‌ی محکومیت خود در زندان مرکزی شهر سنندج است، در شرایط بسیار وخیم جسمی به سر می‌برد.
بنا بر اخبار رسیده از درون زندان سنندج، این فعال کارگری به دلیل مشکلات و ناراحتی‌های جسمی از ناحیه‌ی ستون فقرات، نیاز به مراقبت‌های ویژه در مراکز تخصصی‌درمانی دارد. این در حالی است که به دلیل عدم رسیدگی مسئولین زندان سنندج به وضعیت بحرانی شیث، عفونت شدیدی سراسر بدن وی را فرا گرفته و شرایط خطرناکی برای‌اش به‌وجود آمده است. با این وجود مسئولین زندان کارشکنی کرده و با رسیدگی نکردن به وضعیت خطرناک این فعال کارگری و عدم انتقال وی به مراکز درمانی خارج از زندان، جان وی را در معرض خطرات جدی‌تری قرار داده‌‌اند.
کمیته‌ی هماهنگی ضمن محکوم کردن چنین برخوردهایی و زندانی کردن وی به بهانه‌های واهی و بی‌پایه و اساس، خواستار آزادی بی‌قید و شرط شیث امانی و دیگر فعالین کارگری است.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

٨ اسفندماه ١٣٩٠