افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگران معدن سنگ، اخراج تعدادی

از کارگران به پخش و گزارشی از وضعیت سقزسازی وَن


كمیتۀ هماهنگی برای كمك                                                                                  چهارشنبه ٣ خرداد ١٣٩١

اعتراض کارگران معدن سنگ برادران آزغ میاندوآب

معدن سنگ برادران آزغ واقع در حومه شهرستان می اندوآب و دارای ١۵ كارگر می باشد. ٨ نفر از كارگران معدن نام برده از روز ٢٩/٢/٩١ دست به اعتصاب زده و از رفتن به سر كار امتناع ورزی ده اند. لازم به ذكر است كه این کارگران دلی ل اعتصاب را فشارهای بی ش از حد و نبود نی روی كار كافی برای پی شبرد كار ها و از همه مهمتر فشار كارفرما مبنی بر كار در روزهای تعطی ل اعلام کرده اند . در حالی كه در اكثر نقاط جهان دست کم دو روز تعطی لی در هفته در قانون در نظر گرفته شده است در این معدن با وجود شرایط سخت کار، کارفرما می خواهد حتی ی ك روز تعطی لی را هم برای كارگر ان باقی نگذارد .معدن مورد نظر به تعدادی بی ش از ای ن كارگر نیاز دارد اما كارفرما از استخدام كارگر بیشتر امتناع و كمبود كارگر را با فشار بر كارگران فعلی جبران می نمای د . لازم به ی اد اوری ست كه دو نفر از 8 كارگر اعتصابی بی مه نیستند.

******************

اخراج تعدادی از کارگران شرکت «به پخش» شعبه ی سنندج

به گزارش رسیده، شرکت «به پخش» که بزرگترین شرکت پخش و توزیع کالا در ایران می باشد، به منظور کاهش هزینه ها، با حذف تعدادی از گروه های کالایی، که به توزیع کننده ی سایر محصولات در این شرکت مشهورند، اقدام به تعدیل و اخراج یازده نفر از پرسنل فروشنده ی خود با سوابق بالای فعالیت در شرکت نمود.
طبق گزارش رسیده و به نقل از مسئولان شعبه ی سنندج، میزان اخراج کارگران در سایر شعبات ایران به مراتب بیشتر از سنندج می باشد. به صورتی که این امر بخشی از سیاست شرکت را در راستای کاهش هزینه ها و افزایش سود برای آن محقق می نماید. ضمنا شایان ذکر است احتمال اخراج سازی های گسترده تری در آینده ی نزدیک خواهد بود، که این خود حاصل تصمیمات و سیاست های مدیران و مسئولان رده بالای شرکت می باشد.
اسامی کارگران اخراجی شعبه ی سنندج به قرار زیر می باشد:
ابراهیم غنچه دلان - بهمن بهمنی - کریم صفرپور - نادر زارعی - هیرش صالحی - امید کنعانی - شمس الله حقیقیان - جبار اسلامی - هیرش ورمزیار - جمشید خوروش - محمدرضا عباسپور.

******************

گزارشی از وضعیت کاری کارگران شرکت سقزسازی کردستان(وَن)

این گزارش را یکی از کارگران شرکت سقز سازی ون ارسال کرده است و ما آن را بدون هیچ تغییری منتشر می‌کنیم.
کارفرمایان شرکت سقزسازی کردستان(وَن)، سال ها پیش به هنگام تاسیس کارخانه و تکمیل پرسنل خود، به عنوان پیش شرط اجرای تمامی فرامین الهی، همچون نماز و روزه را توسط کارگران الزامی می دانستند و اکیدا متذکر می شدند: «کارگری که نماز نخواند و یا روزه نگیرد، نباید بر سرِ سفره ی وَن قرار بگیرد!» تا بدین ترتیب هم شرایط خود را به تمامی کارگران تحمیل نموده و هم تبلیغی گسترده را در میان توده-های مردم مبنی بر دیانت خود به راه انداخته باشند؛ و به طبع بازار مصرف محصولات خود را در میان آنان تامین و تضمین نماید.
اکنون کارفرمایان شرکت وَن، با توجه به گسترش بازار مصرف محصولات خود، و افزایش فروش آن ها در سطحی وسیع، جهت بهره وری از حداکثر توان و ظرفیت کارگران، برای کسب سود بیشتر، اجرای آن فرامین الهی را در محیط کار ممنوع اعلام نموده اند. به طوری که با صدور بخش نامه ای در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ دستورات خود را در ممنوعیت خواندن نماز، جهت جلوگیری از اتلاف وقت و ممانعت از بروز بی نظمی حاصل از آن را ابلاغ نموده اند.

******************

سودخواهی کارفرما جان یک کارگر را گرفت

طبق خبر رسیده، ظهر روز شنبه ۳۰/۲/۹۱ کارگری به نام «نبی میری» به دلیل فقدان وسائل ایمنی لازم، از پشت بام ساختمانی واقع در شهرک زاگرس سنندج سقوط کرده و جان خود را از دست داده است. لازم به ذکر است که این کارگر ۶۵ ساله و دارای چهار فرزند بوده و در محله ی عباس آباد سنندج سکونت داشته است.
«کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری»، ضمن عرض تسلیت به خانواده و دوستان این کارگر، فراهم ننمودن وسائل و شرایط ایمنیِ لازم توسط کارفرمایان را دلیل اصلیِ وقوع چنین حوادثی می داند.

كمیتۀ هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

۲ خرداد ١٣٩١