افق روشن
www.ofros.com

آغاز به کار مجدد سایت کمیته هماهنگی و آخرین خبر از وضعیت پدرام نصرالهی

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                             جمعه ١٣ آذر ۱٣٨٨


اطلاعیه آغاز به کار مجدد سایت کمیته هماهنگی

به اطلاع میرسانیم که سایت کمیته هماهنگی بعد از وقفه‌ای نسبتا طولانی، مجددا شروع به کار کرده است. به دنبال فیلتر شدن سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و عدم دسترسی کاربران به این سایت، هیات اجرایی این کمیته، اقدام به راه اندازی سایت جدیدی به آدرس www.khamahangi.com نموده است. به امید همکاری و همیاری دوستان و فعالین جنبش کارگری با این سایت در جهت هر چه فعالتر و پر بارتر شدن آن.

آخرین خبر از وضعیت پدرام نصرالهی

امروز سه شنبه ١٠ آذر ماه پدرام نصراللهی به دادگاه سنندج انتقال و پرونده نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت پدرام در جریان محاکمه کلیه اتهامات وارده شده را به شدت رد کرد. با این حال قاضی پرونده برای وی قرار وثیقه ٣٠ میلیون تو مانی صادر كرده است. کمیته هماهنگی بار دیگر بر بی گناهی پدرام تاکید نموده و از تمامی توان و امکانات خود جهت رهایی این یار و همراه عزیز استفاده خواهد کرد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

دهم آذرماه هشتاد و هشت

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com