افق روشن
www.ofros.com

صدور حکم یک سال زندان تعلیقی برای خالد حسینی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                   دوشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، روز شنبه ٢٨ خرداد ماه ٩٠ محاکمه ی خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شعبه ی ٢ دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار شد. در این جلسه ی محاکمه که فقط چند دقیقه طول کشید، خالد حسینی به یک سال زندان تعلیقی که در ۵ سال معلق شده است، محکوم شد.
خالد حسینی به همراه ٣ تن دیگر از اعضای کمیته هماهنگی چند روز پیش از اول ماه مه، احضار و بازداشت و سپس به قرار وثیقه ی سنگین آزاد شد. در مدت بازداشت، خالد حسینی و دیگر دوستانش تحت فشار بوده اند که اجبارا از کمیته هماهنگی استعفا دهند اما با مقاوت این فعالین کارگری و اظهار آنان مبنی بر اینکه عضویت در تشکل های مستقل حق مسلم آنان و قانونی است از عضویت خود در کمیته هماهنگی دفاع کرده اند.
بر اساس شواهد موجود دستگاه قضایی موفق نشده است که عضویت در کمیته هماهنگی را به مثابه فعالیت غیر قانونی تلقی کند و صدور یک سال حکم تعلیقی برای خالد حسینی تنها به بهانه های دیگر نظیر مصاحبه انجام گرفته است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های ضمن محکوم کردن صدور این حکم،خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالان کارگری و توقف پیگرد های قضایی علیه کارگران می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰