افق روشن
www.ofros.com

صدور حکم دستگیر شدگان گلگشت حمایتی سال ٨٨


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                  پنجشنبه ۲ تیرماه ١٣٩٠

بر اساس گزارش رسیده، شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج پس از مدت ٨ روز از زمان دادگاهی، برای دستگیر شدگان گلگشت سال ٨٨ حکم صادر کرد.
بر اساس این گزارش، ١٠ نفر از دستگیر شدگان تبرئه و صدیق سبحانی و وفا قادری به یک سال حکم زندان محکوم شدند که حکم صادره به جزای نقدی یک میلیون تومانی تبدیل شد.
این حکم در تاریخ ٢٩/٣/٩٠ به وکیل مدافع نامبردگان تحویل داده شد و به مدت ٢٠ روز از زمان صدور حکم در دادگاه تجدید نظر ،قابل اعتراض می باشد.
لازم به ذکر است که نامبردگان در تاریخ ١٣ آذر ماه ١٣٨٨ در جریان برگزاری گلگشت در حمایت از کارگران زندانی که توسط فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در شهر سنندج برگزار شد، دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن محکوم کردن احضار و دادگاهی کردن کارگران و فعالین کارگری، از همه کارگران، تشکل ها و نهاد های کارگری و مدافعان حقوق بشر داخلی و بین المللی می‌خواهیم که از هر طریق ممکن برای لغو احضار و دادگاهی و دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری، اعتراض کنند و برای آزادی کارگران زندانی، بکوشند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

پنجشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۰