افق روشن
www.ofros.com

سقوط یک کارگر از بالای تیر چراغ برق در کامیاران

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                      چهارشنبه ٢٧ آبان ۱٣٨٨

بر اساس اخبار رسیده خالد شادی ، کارگر برقکار تاسیسات شاهو در روستای گشکی شهرستان کامیاران، روز چهارشنبه ٢٠ آبان ماه بر اثر برق کرفتگی از روی تیر چراغ برق به بایین پرت شده و و در وضعیت نامساعدی به سر می برد. شایان ذکر است که سال گذشته نیز برادر بزرگتر او با نام رامین شادی نیز بر اثر برق گرفتگی از روی تیر چراغ برق به زمین پرتاب شد که متاسفانه منجر به مرگ او شد . طبق آخرین خبر رسید ه ، خالد شادی از ناحیه پایین تنه هیچ گونه حسی نداشته و احتمال اینکه از دو پا فلج شده باشد زیاد است .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٦/٨/٨٨