افق روشن
www.ofros.com

اخراج ٦۵ کارگر سد بنیر مریوان و ادامه بازداشت پدرام نصرالهی

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                              دوشنبه ٢ آذر ۱٣٨٨


اخراج ٦۵ نفر از کارگران سد بنیر مریوان

بر اساس گزارش رسیده روز یکشنبه مورخ ۱/٩/٨٨ تعداد ٦۵ نفر از کارگران سد بنیر واقع در جاده سنندج - مریوان اخراج شدند. لازم به ذکر است که این کارگران که به صورت قرار دادی کار میکردند ٣١ نفر از آنان در قسمت ترانسفرد و ٣٤ نفر دیگر در قسمت‌های دیگر سد مشغول به کار بوده‌اند.

ادامه بازداشت پدرام نصرالهی را محکوم می کنیم

روز پنج شنبه ٢١/٨/٨٨ پدرام نصرالهی در حالی که از محل کارش عازم منزل بوده، توسط مامورین انتظامی در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت می شود. او از فعالین کارگری شهر سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری است که هم اکنون در زندان سنندج بسر می برد.
ما ضمن محکوم کردن دستگیری و بازداشت پدرام نصرالهی، از همه کارگران، تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که برای آزادی این فعال کارگری و همه کارگران زندانی، همه تلاش خود را به کار گیرند. دفاع از حقوق و مطالبات کارگران، حق مسلم فعالین جنبش کارگری است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۸۸/۹/۱

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com