افق روشن
www.ofros.com

اعلام حکم دادگاه به پژمان رحیمی و محمد اسماعیلوندی از فعالین کارگری شهر اهواز

کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                            جمعه ١١ دی ۱٣٨٨

اعلام حکم دادگاه شعبه ١ دادگاه انقلاب اهواز در مورد پژمان رحیمی (عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری) و محمد اسماعیلوندی (فعال کارگری و فرهنگی)
دادگاه شعبه ١ دادگاه انقلاب اهواز سرانجام پس از حدود ١ ماه حکم پژمان رحیمی و محمد اسماعیلوندی فعالان کارگری و اجتماعی شهر اهواز را به وکلای آن ها اعلام داشت . بر اساس حکم صادره هر دو نفر به ٢ سال حبس تعذیری و ٣ سال حبس تعلیقی محکوم گردیدند. مبنای صدور حکم نامبردگان بندی از مواد قانون مجازات اسلامی مبنی بر تبانی علیه امنیت و نظام می باشد. قبل از آن بر اساس کیفر خواست دادستان اتهام تبلیغ علیه نظام نیز به نامبردگان وارد گردیده بود که بر اثر دفاعیات حقوقی نامبردگان و وکلایشان از این اتهام مبرا گردیدند. پژمان رحیمی متهم به فعالیت و کمک به کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران اخراجی لوله سازی اهواز و فعالیت در انجمن فرهنگی هنری سایه می باشد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٠/١٠/١٣٨٨

www.khamahangi.com